Watermistsystemen als brandbeveiliging in de gezondheidszorg

Een kentering is waarneembaar in onder andere Gezondheidszorggebouwen met automatische brandblussystemen op basis van Watermist. Kwetsbare mensen zijn voor hun veiligheid grotendeels of geheel van anderen afhankelijk. Als Gezondheidzorginstelling is een vergaande zorgplicht om deze mensen, die binnen de onderzoeks- en verpleegafdelingen verblijven, hun gezondheid en veiligheid te waarborgen. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar op het gebied van brandveiligheid zoals branddetectie en brandbeheersingssystemen. De laatste jaren vinden watermistsystemen steeds meer hun weg als brandbeveiligingssysteem.

Effect watermist in een ruimte

De micro druppels hebben ten opzichte van de conventionele sprinklersystemen een groter reactieoppervlak, tot wel 400 x groter. Hierdoor is het koelend vermogen (per liter water) van watermist hoger dan dat van sprinkler. Daarnaast zorgt de brand voor een aanzuigende werking op de omgevingslucht waardoor de microdruppeltjes de brand ingezogen worden waar het vervolgens direct verdampt. Op dat moment is het koelende effect het grootst, tevens wordt door dit verdampingsproces het volume tot wel 1800 keer groter met als gevolg dat de zuurstof van de brandhaard wordt verdrongen.

Bijkomend voordeel is verder dat Hogedruk Watermistsystemen werken met minder sproeikoppen (16 – 25 m2 vloeroppervlak) in vergelijking met een conventionele sprinkler met 9-12 m2 vloeroppervlak, (extended coverage sprinklers buiten beschouwing gelaten). Ook worden ten opzichte van sprinklersystemen dunnere voedingsleidingen toegepast (RVS- buisdiameters van 12 mm tot max. 54 mm). Doordat de watermistsystemen weinig ruimte vragen, is het ook een interessant alternatief om deze toe te passen in bestaande gebouwen.

In dergelijke situaties kan er sprake zijn van beperkte mogelijkheden voor het installeren van de brandbeveiligingsinstallaties. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte boven plafonds beperkt is, of bij het beveiligen van panden/objecten met monumentale waarden of wanneer grote leidingdiameters (sprinklerinstallatie) om een andere reden ongewenst is.

In sommige gevallen kan het Watermistsysteem zelfs zonder waterreservoir en volstaat aansluiting op de reguliere waterleiding met een hogedrukpompunit met breektank, die de druk opvoert (ca.140 bar). In andere gevallen zal een waterreservoir met geringe inhoud (b.v. 10 m3) moeten worden geplaatst. Er zijn echter ook beperkingen aan het gebruik van watermistsystemen zoals o.a. ruimten met grote hoogte (> 8 m.) of hoge opslag van goederen. Ook ruimtes met hoge luchtsnelheden kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van watermistsystemen. Hierin wordt veel research en onderzoek gedaan door de watermistleveranciers zodat in de toekomst de toepasbaarheid van watermistsystemen mogelijk nog groter wordt.

De rol van Normec FSS

Wat de voordelen van een watermistsysteem dan ook zijn, alles valt of staat bij de goede werking daarvan. Als er brand uitbreekt is het van levensbelang dat een brandbeveiligingsinstallatie goed functioneert. Daartoe dienen de installaties periodiek onderhouden te worden. Daarnaast geeft een inspectie uitgevoerd door Normec een stuk zekerheid dat de installatie doet wat die moet doen.

Watermistsystemen worden op basis van Het CCV inspectieschema geïnspecteerd. Middels deze inspecties wordt beoordeeld of aan de vastgestelde doelstelling voor watermistsystemen wordt voldaan. Indien er met de inspectie doeltreffendheid op basis van deze doelstelling kan worden vastgesteld, zal er door Normec FSS een inspectiecertificaat op het Watermistsysteem worden afgegeven. Daarmee is dit weer een zorg minder.

Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu