Nieuws

Het waarborgen van de zorgplicht

Sprinkler installatie

Watermistsystemen als brandbeveiliging in de gezondheidszorg

Een kentering is waarneembaar in onder andere Gezondheidszorggebouwen met automatische brandblussystemen op basis van Watermist. Kwetsbare mensen zijn voor hun veiligheid grotendeels of geheel van anderen afhankelijk. Als Gezondheidzorginstelling is een vergaande zorgplicht om deze mensen, die binnen de onderzoeks- en verpleegafdelingen verblijven, hun gezondheid en veiligheid te waarborgen. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar op het gebied van brandveiligheid zoals branddetectie en brandbeheersingssystemen. De laatste jaren vinden watermistsystemen steeds meer hun weg als brandbeveiligingssysteem.

Watermist

Branddetectie en sprinklersystemen worden al langer toegepast in de gezondheidszorg. Branddetectie wordt toegepast om beginnende branden te detecteren, te melden en de benodigde sturingen uit te voeren. Sprinklerinstallaties zijn brandbeheersingssystemen waarbij door middel van water een beginnende brand onder controle gehouden kan worden. De hoeveelheid water die hierbij vrijkomt kan er voor zorgen dat er aanzienlijke schade ontstaat. Dat laatste is één van de redenen dat watermist aan een opmars is begonnen. Watermistsystemen brengen echter nog meer voordelen met zich mee.

Watermist wordt gevormd door water onder hoge druk, tot wel ca. 140 bar (hoge druk watermistsysteem) te vernevelen via nozzles. Doordat de microdruppels langzamer dalen dan de grote druppels van sprinklersystemen, ontstaat een ruimte vullend effect, waarbij alle hoeken in een ruimte bereikt kunnen worden. Het vormt een deken van verneveld water of te wel watermist. Hierdoor hebben obstructies minder invloed op de goede werking.

Effect watermist in een ruimte

De micro druppels hebben ten opzichte van de conventionele sprinklersystemen een groter reactieoppervlak, tot wel 400 x groter. Hierdoor is het koelend vermogen (per liter water) van watermist hoger dan dat van sprinkler. Daarnaast zorgt de brand voor een aanzuigende werking op de omgevingslucht waardoor de microdruppeltjes de brand ingezogen worden waar het vervolgens direct verdampt. Op dat moment is het koelende effect het grootst, tevens wordt door dit verdampingsproces het volume tot wel 1800 keer groter met als gevolg dat de zuurstof van de brandhaard wordt verdrongen.

Bijkomend voordeel is verder dat Hogedruk Watermistsystemen werken met minder sproeikoppen (16 – 25 mvloeroppervlak) in vergelijking met een conventionele sprinkler met 9-12 m2 vloeroppervlak, (extended coverage sprinklers buiten beschouwing gelaten). Ook worden ten opzichte van sprinklersystemen dunnere voedingsleidingen toegepast (RVS- buisdiameters van 12 mm tot max. 54 mm). Doordat de watermistsystemen weinig ruimte vragen, is het ook een interessant alternatief om deze toe te passen in bestaande gebouwen.

In dergelijke situaties kan er sprake zijn van beperkte mogelijkheden voor het installeren van de brandbeveiligingsinstallaties. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte boven plafonds beperkt is, of bij het beveiligen van panden/objecten met monumentale waarden of wanneer grote leidingdiameters (sprinklerinstallatie) om een andere reden ongewenst is.

In sommige gevallen kan het Watermistsysteem zelfs zonder waterreservoir en volstaat aansluiting op de reguliere waterleiding met een hogedrukpompunit met breektank, die de druk opvoert (ca.140 bar). In andere gevallen zal een waterreservoir met geringe inhoud (b.v. 10 m3) moeten worden geplaatst. Er zijn echter ook beperkingen aan het gebruik van watermistsystemen zoals o.a. ruimten met grote hoogte (> 8 m.) of hoge opslag van goederen. Ook ruimtes met hoge luchtsnelheden kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van watermistsystemen. Hierin wordt veel research en onderzoek gedaan door de watermistleveranciers zodat in de toekomst de toepasbaarheid van watermistsystemen mogelijk nog groter wordt.

De rol van Normec FSS

Wat de voordelen van een watermistsysteem dan ook zijn, alles valt of staat bij de goede werking daarvan. Als er brand uitbreekt is het van levensbelang dat een brandbeveiligingsinstallatie goed functioneert. Daartoe dienen de installaties periodiek onderhouden te worden. Daarnaast geeft een inspectie uitgevoerd door Normec een stuk zekerheid dat de installatie doet wat die moet doen.

Watermistsystemen worden op basis van Het CCV inspectieschema geïnspecteerd. Middels deze inspecties wordt beoordeeld of aan de vastgestelde doelstelling voor watermistsystemen wordt voldaan. Indien er met de inspectie doeltreffendheid op basis van deze doelstelling kan worden vastgesteld, zal er door Normec FSS een inspectiecertificaat op het Watermistsysteem worden afgegeven. Daarmee is dit weer een zorg minder.

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?

Veelgestelde vragen TB 65A (Omvang VBB-systemen)

Veelgestelde vragen TB 65A (Omvang VBB-systemen)

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.