Nieuws

De omvang van de brandbeveiliging

Man aan het werk

Veelgestelde vragen TB 65A (Omvang VBB-systemen)

Op 1 april 2021 is het Technisch Bulletin 65A (TB 65A) gepubliceerd door het CCV. Het TB 65A vervangt per 1 juni 2021 de voorganger Technisch Bulletin 65 (TB 65). Het nieuwe Technisch Bulletin (TB 65A) omschrijft de wijze waarop de begrenzingen tussen beveiligde bouwdelen en onbeveiligde bouwdelen, buitenopslag of objecten op tekening moeten worden weergegeven. Met beveiligde bouwdelen worden bouwdelen bedoeld die zijn voorzien van een VBB-systeem (sprinkler-, blusschuim-, blusgas-, watermist- of watersproeisysteem). Zo wordt snel duidelijk wat de omvang van de brandbeveiliging is.

Als gebruiker of eigenaar van een beveiligd gebouw roept dit de publicatie van het nieuwe Technisch Bulletin waarschijnlijk enkele vragen bij u op. We hebben de veelgestelde vragen rondom het TB 65A voor u op een rij gezet.

Moet ik de brandscheidingen in mijn gebouw opwaarderen aan nieuwe normen?

Nee, met de publicatie van TB 65A hoeven uw brandscheidingen niet te worden opgewaardeerd. TB 65A is uitsluitend bedoeld om op een transparante en eenduidige manier de gestelde eisen (waaronder brandscheidingen) op tekening weer te geven. Uitgangspunt is dat uw brandscheidingen (nog steeds) voldoen aan de eisen die ooit zijn gesteld (bijvoorbeeld tijdens de vergunningsprocedure van de bouwaanvraag).

Moet het bestaande uitgangspuntendocument (UPD) worden aangepast?

Nee, het uitgangspuntendocument hoeft niet direct aangepast te worden. Voor bestaande gebouwen met een door de inspectie-instelling goedgekeurd uitgangspuntendocument wijzigt in eerste instantie niets. Er geldt een overgangstermijn van 5 jaar (tot 01-06-2026). Voordat deze overgangstermijn is verstreken moet u een (of meerdere) tekening(en) verstrekken aan de inspectie-instelling.

Wat moet er allemaal op deze tekening(en) staan?

Op de tekening(en) moet (voor zover van toepassing) ten minste zijn weergegeven:

  • de omvang van het door het VBB-systeem (of de VBB-systemen) beveiligde gebieden;
  • de toegepaste (brandbare) constructie- en isolatiematerialen;
  • de omvang en de prestatie-eis(en) van de brandwerende scheidingsconstructies, waarbij de
    prestatie eis uitgedrukt is in minuten brandwerendheid;
  • de afstand ten opzichte van de perceelgrens, belendingen, (brandbare) buitenopslag, objecten
    en/of voertuigen;
  • de omvang van het sprinkler- of watersproeisysteem (exposure protection system);
  • het globale tracé van installatieonderdelen welke buiten het beveiligd gebied zijn aangelegd.

Mag ik deze tekening zelf maken?

Ja, de voorwaarden waaraan de tekening moet voldoen zijn omschreven in het TB 65A.

Wat als ik een nieuw uitgangspuntendocument laat opstellen?

Een uitgangspuntendocument waarvan vóór 01-06-2021 nog geen conceptversie was opgesteld, moet voldoen aan TB 65A.

Heeft u aanvullende vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze specialisten via +31 (0) 73 303 9050 of ons contactformulier.

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?