Accreditaties en erkenningen

Normec Fire Safety & Security is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) en is in het bezit van een accreditatieverklaring. Deze verklaring heeft een bijlage waarin de scope van de accreditatie wordt beschreven.

  • Normec FSS is geaccrediteerd door de RvA. Met deze accreditatie kunnen wij onze onpartijdigheid en deskundigheid aantonen.
  • Het CCV-BB keurmerk toont aan dat bij het inspecteren volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) wordt gewerkt.
  • Het CVV-UPD-PGS bewijst dat de inspectie van het uitgangspuntendocument is uitgevoerd volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS).
  • Het CCV-BB-PGS geeft aan dat de inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie is uitgevoerd volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Accreditatiescope

Normec FSS is door de RvA beoordeeld voor brandbeveiliging van objecten op basis van brandmeldsystemen, ontruimingsalarmsystemen, rookbeheersingsystemen, waterblussystemen (sprinkler, watersproei en watermist), blusgassystemen en schuimblussystemen. Dit betreft inspecties op basis van normconformiteit en CCV-inspectiesschema’s. Bekijk onze accreditatiescope.

Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder.

Conformiteitverklarende instelling

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar.

Een accreditatie-instelling, in Nederland de Raad voor Accreditatie, beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen.