Inspecties

Rookbeheersingsinstallatie

Rookbeheersingsysteem op dak

Rookbeheersingsinstallatie

In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken. In verschillende situaties kunt u met de aanwezigheid van een rookbeheersingsinstallatie dat is voorzien van een inspectiecertificaat, voldoen aan het Bouwbesluit.

Een rookbeheersingsinstallatie is erop gericht om rook en warmte bij brand af te voeren. In het geval van brand ontstaat vaak het grootste gevaar namelijk door rook. Rook vermindert het zicht en vermoeilijkt het ademhalen. De meeste slachtoffers bij brand vallen dan ook door verstikking of rookvergiftiging. Met een rookbeheersingsinstallatie worden hete rook en verbrandingsgassen naar buiten afgevoerd. Zo kan veilig ontruimd worden.

Waarom Normec FSS? 

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen. 

Wanneer een inspectie?

Indien rookbeheersingsinstallaties worden gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, moeten deze systemen altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema.

Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid over de juiste uitvoering of de huidige status (0-inspectie) van uw rookbeheersingsinstallaties te hebben of als second opinion.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij inspecties van rookbeheersingsinstallaties wordt gekeken naar de afgeleide doelstelling. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals het beheer van de installatie, opslag, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema. Inspecties kunnen ook plaatsvinden om de conformiteit met de norm of het uitgangspuntendocument vast te stellen.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is jaarlijks, of afhankelijk van de aan het object gestelde eisen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Optionele titel voor referenties

Tragel logo
Tragel

Kwaliteit als uitgangspunt

“Mijn team is niet heel groot, dus we hadden vooral ook een partij nodig die zaken uit handen kan nemen. Jullie inspecteurs willen en kunnen aardig onafhankelijk werken.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat toont aan dat de brandbeveiligingsinstallatie geschikt is in de context waarin deze geplaatst is en wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het kan alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling die bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.