Inspecties

Blusgassysteem

Gasblussysteem

Blusgassysteem

Een blusgasinstallatie heeft als doel om een brand te blussen door het toedienen van een gas in een ruimte of een object. Het blusgassysteem is een samenstel van een blusinstallatie en een brandmeldinstallatie. Bij detectie van rook zal de brandmeldinstallatie de blusinstallatie aansturen.

Blusgassen zijn in principe in twee hoofdgroepen in te delen: inerte gassen en chemische gassen. Het inerte blusgas vermindert het zuurstofgehalte rondom de brand, waardoor deze dooft. Chemische blusgassen werken als een negatieve katalysator in het verbrandingsproces. Dit betekent dat het chemische gas een reactie aangaat met de verbranding, waardoor de brand dooft. Blusgassystemen worden meestal toegepast op locaties waar water en andere blusmiddelen veel schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een datacenter of een museum.

Waarom Normec FSS?

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen.

Wanneer een inspectie?

Het is noodzakelijk om brandveiligheid in gebouwen te waarborgen, zodat bewoners, gebruikers en de omgeving niet onnodig risico lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken. In sommige gevallen wordt er afgeweken van het bouwbesluit en een blusgassysteem ingezet als gelijkwaardig alternatief.

Wanneer de blusgasinstallatie wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, dan moet deze installatie worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Dit kan helpen om zekerheid over de uitvoering of status van uw blusgassysteem te verkrijgen of als second opinion. Lees over de toepassing van een CO2 blusgassysteem.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een blusgassysteem wordt gekeken naar de doelstelling. De doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en worden de bijbehorende sturingen getest. Ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken, zoals het beheer van de installatie, opslag, etc. Lees meer over de eisen die gesteld worden aan een ruimte met een blusgassysteem.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere naar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is jaarlijks, of afhankelijk van de aan het object gestelde eisen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit vinden klanten over Normec.

HES Botlek Tank Terminal logo
Botlek Tank Terminal

In gesprek met Botlek Tank Terminal over Normec FSS

“De brand in Moerdijk en de gedwongen stillegging van een van onze concurrenten veroorzaakte een schok in de markt. Toen bleek tevens hoe belangrijk het is om de brandveiligheid op orde te hebben.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.