Inspecties

Brandmeldinstallatie

Inspecteur checkt installatie

Brandmeldinstallatie

Gebouwen moeten veilig worden gebruikt zodat bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken. In verschillende situaties wordt er gesteld dat met de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie die is voorzien van een inspectiecertificaat, wordt voldaan aan het bouwbesluit.

Het doel van een brandmeldinstallatie is om brand tijdig te detecteren, te signaleren en te melden. Zo kunnen mens en dier veilig gesteld worden (ontruimen) en kan de brand worden bestreden om ongevallen en schade te voorkomen of te beperken. Een brandmeldinstallatie is een samenstel van onderdelen zoals rookmelders, branddeuren en blusinstallaties. Is een brandmeldinstallatie verplicht dan moet er ook een ontruimingsalarminstallatie aanwezig zijn en is een ontruimingsplan vereist.

Waarom Normec FSS? 

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen. 

Wanneer een inspectie?

Voor bepaalde objecten zijn vanuit het bouwbesluit 2012 brandmeldinstallaties geëist die zijn voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Deze specifieke objecten staan overzichtelijk beschreven in een bijlage van het bouwbesluit. Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid over de uitvoering of status van uw brandmeldinstallatie te hebben of als second opinion.

Bij inspecties van brandmeldinstallaties wordt beoordeeld dat aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige voorzieningen en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema. Aan de hand van deze inspectie stellen wij een inspectierapport op. Voor meer vragen over brandmeldinstallatie bekijk de 5 meest gestelde vragen over brandmeldinstallaties.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is 1 of 3 jaar, afhankelijk van het object en de hieraan vanuit het bouwbesluit gestelde eisen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit vinden klanten over Normec.

Pyrock logo
Pyrock

Bij Pyrock hebben we in Normec FSS de partner gevonden die we zochten

“Ook bij onze leveranciers geldt dat we graag een samenwerking aangaan voor langere tijd. In Normec FSS hebben we precies de partner gevonden die we zochten. Daarom zetten we nu alle projecten over naar jullie.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.