Inspecties

Blusschuiminstallatie

Blusgassysteem in industriële omgeving

Blusschuiminstallatie

Gebouwen moeten veilig worden gebruikt zodat bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken. In een aantal gevallen wordt er afgeweken van het bouwbesluit en wordt er een blusschuiminstallatie gebruikt om gelijkwaardigheid met het bouwbesluit te creëren.

Water is het meest gebruikte en geschikte blusmiddel. Het heeft een koelend effect waardoor de brandstof onder het vlampunt komt, maar kan ook door het creëren van stoom verstikkend werken. Toch heeft de blussende werking van water op een brand ook zijn beperkingen. Soms mag water niet direct in contact komen met een vloeibare brandende stof. Dit is het geval als water in die vloeistof oplost of een chemische reactie veroorzaakt. Ook als de vloeibare brandstof op het bluswater drijft is water als blusmiddel niet geschikt. Blusschuim is in deze situaties een oplossing.

Waarom Normec FSS? 

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen. 

Wat is een blusschuiminstallatie?

Blusschuim ontstaat uit een mengsel van water en schuimvormend middel dat wordt verschuimd met een onbrandbaar (inert) gas. Schuimen zijn bijzonder geschikt voor het blussen van branden door het vormen van een schuimdeken waardoor de zuurstof niet meer met de brandbare stof in contact kan komen.

Omdat schuim lichter is dan water blijft het drijven op de vloeibare brandende stof. Blusschuiminstallaties komen bijvoorbeeld vaak voor bij opslagtanks met brandgevaarlijke stoffen, tankputten, helikopterplatforms, vliegvelden en vliegtuighangars. Voor meer informatie lees het praktijkvoorbeeld over bestrijden van branden in afgesloten ruimten.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een blusschuiminstallatie wordt gekeken naar de doelstelling. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc.  De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling.

Dit vinden klanten over Normec.

Dräger Logo
Dräger

Er is hele open communicatie tussen Dräger en Normec FSS

“Wat prettig is, is dat de inspecteurs van Normec FSS hetzelfde handelen en denken alsmede dezelfde uitgangspunten hanteren. Dat is echt een meerwaarde.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.