Inspecties

Sprinklerinstallatie

Sprinklersysteem

Sprinklerinstallatie

Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid, zodat bewoners, gebruikers en de omgeving niet onnodig risico lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken.

In een aantal gevallen wordt er afgeweken van het bouwbesluit en wordt er een sprinklersysteem gebruikt om gelijkwaardigheid met het bouwbesluit te creëren. Het doel van een sprinklerinstallatie is om een brand automatisch te detecteren, signaleren en te controleren. Dit om brandschade te beperken, mensenlevens te redden of voor bouwkundige veiligheid. De installatie is opgebouwd rond de sprinklerkop die reageert op de hitte van de brand en daardoor bluswater laat stromen.

Lees meer over de toepassing van TB67B, controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs.

Waarom Normec FSS? 

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen. 

Soorten sprinklersystemen

  • Nat systeem: Alle leidingen zijn met water gevuld en staan onder druk. Zodra er brand is en de sprinkler in werking wordt gesteld, begint het systeem met blussen. De voordelen hiervan zijn de eenvoud en de sneller werking van het systeem.
  • Droog systeem:  Alle leidingen zijn gevuld met droge lucht of bijvoorbeeld stikstof. Wanneer een sprinklerkop door brand opent, valt de druk weg en gaat de hoofdklep open. Vervolgens lopen de leidingen vol en gaan de geopende sprinklerkoppen blussen. Dit systeem is geschikt voor ruimtes waarin er kans is op bevriezing of juist hoge temperaturen (>95 graden).
  • Pre-action systeem: Een gedeelte van de installatie is droog. Zodra brand wordt gedetecteerd door de rookmelders worden de sprinklerleidingen met water gevuld. Breekt vervolgens het glas in de sprinklerkop door de hitte van de brand? dan pas wordt er gestart met blussen. Bij dit systeem wordt er bij onverhoopte beschadiging van de sprinklerkop niet gesproeid. Een pre-action systeem wordt vooral gebruikt in ruimtes met een hogere gevoeligheid voor waterschade.
  • Deluge-systeem: Bij dit systeem zijn alle sprinklerkoppen open en komt er gelijktijdig water uit alle sprinklerkoppen. Het systeem wordt vaak geactiveerd door een rook- of vlammenmelders, of detectiesprinklers. Door deze werking is dit systeem bijvoorbeeld geschikt waar zich explosieve of brandbare stoffen bevinden.

Meer informatie over een goede sprinklerinstallatie? Lees over het voorkomen van obstructies bij sprinklers.

Wanneer een inspectie?

Indien een sprinklersysteem wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, dan moet dit systeem altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid te krijgen over de uitvoering of status van uw sprinklersysteem of als second opinion.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een sprinklersysteem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld UPD). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc.  De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is jaarlijks, of afhankelijk van de aan het object gestelde eisen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit vinden klanten over Normec.

Van Happen Containers logo
Van Happen Containers

Een passende installatie bij de situatie

“Toen bij afvalverwerker en transportbedrijf Van Happen Containers het brandbeveiligingssysteem niet volledig gecertificeerd bleek, schoten zij direct in regelmodus. Het bedrijf moet echt van de installaties op aan kunnen.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.