Klachtenprocedure

Alle klachten die betrekking hebben op door Normec Fire Safety & Security verrichte handelingen, kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van Normec Normec Fire Safety & Security. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen. Op verzoek is inzage mogelijk in onze klachten- en beroepsprocedures.

Klacht dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, willen we dat graag van u weten. Dan hebben we de kans om een passende oplossing te zoeken waarmee u wel tevreden bent en onze dienstverlening te verbeteren voor in de toekomst.

Bezwaar eindoordeel

Als u het niet eens bent met het eindoordeel van een inspectie, kunt u uw beroep indienen. Dit kan alleen door de opdrachtgever gedaan worden. Indien uw bezwaar niet over het eindoordeel van een inspectieactiviteit gaat, betreft het een klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. U dient uw klacht te richten aan de directie van Normec FSS via onderstaand formulier.
  2. De dagelijkse leiding registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling.
  3. Binnen zes weken vindt – indien mogelijk – afhandeling van de klacht plaats.
  4. U wordt schriftelijk van de afhandeling op de hoogte gesteld.

Klachtenformulier