Inspecties

Ontruimingsalarminstallatie

Inspecteur checkt ontruimingsalarmsinstallatie

Ontruimingsalarminstallatie

Voor ontruimingsalarmsystemen is in het verleden geen wettelijk aangestuurde certificering mogelijk geweest. In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften die gericht zijn op de veiligheid van mens en dier waarborgen. Daarom heeft de wetgever besloten dat niet alleen een brandmeldinstallatie moet worden gecertificeerd, maar dat de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties minstens zo belangrijk is en deze sinds 2012 ook moeten worden voorzien van een inspectiecertificaat.

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is het beschermen van mensenlevens door bij brand tijdig te alarmeren, zodat er ontruimd kan worden. Er zijn verschillende soorten ontruimingsalarmsystemen. Denk aan ontruimingsalarminstallaties met een gesproken bericht (type A) of een installatie met akoestische luidsprekers (type B). Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van domotica systemen, waarmee ontruiming via smartphones mogelijk is. Is dat te certificeren? Het antwoord is simpel: ja, dat kan. Hiervoor is echter wel een goed uitgangspuntendocument (UPD) nodig. Lees meer over ontruimingsalarmsystemen met smartphones.

Waarom Normec FSS? 

  • We beschikken over vakbekwame en ervaren inspecteurs. 
  • Alle inspecteurs hebben hun eigen specialisme en brede kennis. 
  • Ons doel is om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt.  
  • We zijn geaccrediteerd voor ISO 17020 om de kwaliteit te waarborgen. 

Wanneer een inspectie?

Voor bepaalde objecten is vanuit het Bouwbesluit 2012 een ontruimingsalarminstallatie vereist, welke is voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Om welke objecten het gaat staan overzichtelijk beschreven in een bijlage van het Bouwbesluit. Indien een brandmeldinstallatie is vereist vanuit het Bouwbesluit, dan is de aanwezigheid van een ontruimingsalarmsysteem ook verplicht.

Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid over de uitvoering of status van uw ontruimingsalarminstallatie te hebben of als second opinion.

Wat wordt geïnspecteerd?

Met een inspectie van een ontruimingssysteem beoordelen wij of aan de doelstelling wordt voldaan. De doelstelling moet herleidbaar zijn uit het basisontwerp (bijvoorbeeld PvE). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar we kijken ook naar organisatorische zaken, zoals het beheer van de installatie, alarmopvolging, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema. Aan de hand van deze inspectie stellen wij een inspectierapport op.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is 1 of 3 jaar, afhankelijk van het object en de hieraan vanuit het bouwbesluit gestelde eisen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Dit vinden klanten over Normec.

Siemens Logo
Siemens

Communiceren is het sleutelwoord tussen Siemens en Normec FSS

“De klant neemt bij Siemens een bij de wet vereiste installatie af die wij onder certificaat leveren. Bij een inspectie komen dan ineens punten aan het licht waardoor voor de installatie geen inspectiecertificaat kan worden verstrekt.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.