Nieuws

Bestrijden van branden in afgesloten ruimten

Brandblussers

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.

Lichtschuim is een synthetisch schuim met een hoge expansievoud (200:1 t/m 1000:1). De belangrijkste eigenschap van lichtschuim is dat het veel lucht bevat: het is een droog schuim met grote bellen. Met een geringe hoeveelheid water en schuimvormend middel wordt een groot volume aan schuim (expanded foam) gegenereerd. Vanwege het grote volume dat opgebouwd kan worden, is dit schuim zeer geschikt om branden op verschillende hoogtes te blussen. De gehele ruimte wordt in enkele minuten gevuld met schuim. Lichtschuim wordt vooral toegepast voor het bestrijden van branden in afgesloten ruimten zoals PGS-15 ruimten en opslaghallen.

Blusschuiminstallatie

Lichtschuim wordt gegenereerd met lichtschuimgeneratoren. Het schuimvormend middel wordt eerst gemengd met bluswater, waardoor de zogenoemde ‘premix’ ontstaat. De lucht die gebruikt wordt om het schuim te maken, kan van buiten of van binnen het gebouw worden aangezogen door de schuimgeneratoren.

Indien lucht van buiten wordt gebruikt, d.m.v. bijvoorbeeld gestuurde luiken boven de generatoren, moeten er ook voorzieningen (bijvoorbeeld gestuurde luiken) worden aangebracht om te voorkomen dat er overdruk ontstaat en dat de verbrandingsgassen worden aangezogen door de schuimgeneratoren.

Blussende schuimdeken

Kenmerkend voor deze blusschuiminstallatie is dat, na activering vanuit de brandmeldinstallatie, in de betreffende ruimte een schuimdeken wordt gegenereerd tot minimaal 10% boven de maximale toegestane opslaghoogte. Het door de schuimgeneratoren ingeblazen schuim zal de aanwezige lucht door de in het dak aanwezige gestuurde luiken(overdrukontluchting) naar buiten duwen. De ontluchtingsopeningen zijn systematisch over het dakoppervlak verdeeld.

Door het cyclisch in- en uitschakelen van de blusschuiminstallatie wordt dit niveau ten minste 60 minuten gewaarborgd, na deze cyclussen blijft de installatie uit om te voorkomen dat er alleen water op het schuim wordt gesproeid. De blussende werking van schuim berust op het verstikken van de brand door het verdringen van zuurstof, het beperken van dampontwikkeling en het scheiden van vlammen van de brandstof. De brand zal daardoor worden geblust.

Bekijk hoe het werkt

Proefblussing

In de video is te zien hoe er bij de opleveringsinspectie een proefblussing wordt uitgevoerd, onder toeziend oog van Normec FSS. Bij de opleveringsinspectie wordt door Normec FSS tevens een capaciteitstest uitgevoerd met het schuimvormend middel en een water-referentietest volgens technisch Bulletin 64B. Indien een water-referentie-test is uitgevoerd kan een jaarlijkse periodieke inspectie met alleen water plaatsvinden. De 3-jaarlijkse inspectie dient in dit geval met schuimvormend middel plaats te vinden.

Bij de uitvoering van de schuimbijmengtest en de water-water referentiemetingen worden alle gemeten waarden eenduidig door Normec FSS in het inspectierapport vastgelegd. De gemeten waarden bij de water-water referentiemetingen bij periodieke inspectie moeten worden vergeleken met de eerste gemeten waarden bij de water-water metingen (bij oplevering). Een eventuele procentuele afwijking moet worden geprojecteerd op het werkelijke bijmengpercentage bij oplevering om te beoordelen of het afkeurcriterium van het bijmengpercentage wordt overschreden.

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig

Veelgestelde vragen TB 65A (Omvang VBB-systemen)

Veelgestelde vragen TB 65A (Omvang VBB-systemen)

Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie

Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie