Legal

Algemene voorwaarden

Vanaf 1 januari 2015 zijn op al onze aanbieding en werkzaamheden, voor zover daarvan in de tekst van een aanbieding niet wordt afgeweken, van toepassing de voorwaarden zoals vastgelegd in de “De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening juli 2013” (verkort DNR2011). Deze DNR2011 is onderstaand te downloaden:

De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening juli 2013