Nieuws

Beveiligen van ruimtes met een automatisch blussysteem

Brand

Toepassing CO2 blusgassysteem

CO2-systemen beveiligen ruimtes waar een automatisch blussysteem vereist is en waar nevenschade niet getolereerd wordt. Het CO2 brandblussysteem wordt bijvoorbeeld toegepast voor de beveiliging van PGS-opslagruimten met gevaarlijke stoffen (ADR-geclassificeerde goederen) of ruimten met gevoelige apparatuur (server/computerruimten).

Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen

Bij de toepassing van COdienen additionele veiligheidsvoorzieningen ingebouwd te worden in het blussysteem, doordat het blusgassysteem met de dodelijke concentratie blusgas verstikkend is voor de mens teneinde een blussing te realiseren. Hiervoor worden dus aanvullende bouwkundige (luchtdichtheid van de ruimte) en organisatorische (mensen binnen de organisatie moeten specifiek worden getraind) eisen gesteld aan deze beveiliging. Bij deze blussing zal er vanwege de overdruk in de ruimte, via de overdrukroosters, tevens blusgas buiten het gebouw terecht komen. Deze overdrukroosters zijn in het dak (of wanden) van de opslagvoorziening geplaatst.

Proefblussing

Tijdens de opleveringsinspectie van het blusgassysteem moet een 100% proefblussing worden gehouden (zie video). In nader overleg met Normec FSS en de overheid is bepaald in welke ruimte de proefblussing moet worden gehouden. De aansturing van de blusgasinstallatie moet plaatsvinden door een brandalarm van de brandmeldinstallatie, welke rechtstreeks is aangesloten op een separate bluscommando-centrale. Dit geldt ook voor overige aanwezige sturingen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het betreffende systeem.

Plaatsing voorraad en knoppen

De COblusgasvoorraad is hierbij centraal buiten opgeslagen in een blusgastank. De aansturing van de blusgasinstallatie moet, in verband met de mogelijkheid van een ongewenste blussing, plaatsvinden via een tweemelder afhankelijke sturing in de ruimte. Bij de toegang tot de ruimte moet aan de binnen/buitenzijde van de ruimte een handactiveringsdrukknop zijn aangebracht. De handactiveringsdrukknop (geel) moet zijn uitgevoerd met een voorziening om onbewuste bediening te voorkomen, bestaande uit een doorzichtige beschermingsklep welke moet worden opgetild alvorens de handactiveringsdrukknop kan worden ingedrukt (twee-handelingsprincipe). Direct naast de handactiveringsdrukknop moet een blusvertragingsdrukknop (wit) zijn aangebracht. De blusvertragingsdrukknop werkt alleen voor het tijdelijk vertragen van de blusgasinstallatie. Als de blusvertragingsdrukknop is ingedrukt wordt er niet geblust, maar wel een uitstel verleend. Zodra de vertragingsknop wordt losgelaten zal het systeem in werking treden.

Veiligheidsmaatregelen voor heftruckbedieners

In de PGS-opslagruimten wordt gebruik gemaakt van heftrucks waarmee de bedieners omhoog gaan naar de betreffende opslagniveaus van de stellingen. Er moet rekening mee worden gehouden dat hierdoor een vertragingstijd van 30 seconden voor activering blusgassysteem onvoldoende kan zijn. Dit kan enerzijds door de heftrucks (automatisch) eerder naar beneden te laten gaan (aanspreken eerste melder) en de bedieners van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en instructies te voorzien. Een andere optie is om de vertragingstijd te verlengen. Gedurende de tijdvertraging moet de optische en akoestische signalering in werking zijn. Extra tijdsvertraging is hierbij afgestemd voor de veilige evacuatie van het personeel.

Automatische blussystemen per 2022 verplicht in parkeergarage woontorens

Automatische blussystemen per 2022 verplicht in parkeergarage woontorens

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.

Opleveringsinspectie blusschuimsysteem Kemkens brandbeveiliging B.V.