Nieuws

Beperking van risico's met automatisch blussysteem

Parkeergarage

Automatische blussystemen per 2022 verplicht in parkeergarage woontorens

Met ingang van 2022 worden automatische blussystemen bij nieuwbouw verplicht gesteld in parkeergarages onder hoge woongebouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dit als verplichting opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Situatieschets

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft op basis van onderzoek bij verschillende veiligheidsregio’s een situatieschets gedaan en een inhoudelijke onderbouwing opgesteld. In het rapport gaat het instituut in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de brandveiligheidsrisico’s van parkeergarages onder gebouwen?
  • Waarom is een automatische blusinstallatie een betere manier om deze brandveiligheidsrisico’s te beheersen dan:
    • het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet?
    • het toepassen van een uitbrandscenario?
  • Wat is de inhoudelijke onderbouwing voor de eis van een automatische blusinstallatie in gebouwen waarin kan worden overnacht en waarvan een vloer van een verblijfsgebied > 13 meter boven het meetniveau is gelegen? En idem bij parkeergarages > 1.000 m2?

Uitkomst onderzoek IFV

Uit het onderzoek van IFV blijkt dat het risico op langdurige thermische belasting van de constructie van parkeergarages is toegenomen. Daarmee is er ook meer risico op branddoorslag, het bezwijken van constructies en dus meer risico op slachtoffers. Ook komt naar voren dat rookverspreiding binnen en buiten garages is toegenomen. Al met al wordt een snelle bestrijding van brand in parkeergarages steeds lastiger. Slapende personen en mensen die minder zelfredzaam zijn lopen hierdoor meer risico.

Automatisch blussysteem beperkt risico

Met een automatisch blussysteem worden vrijwel al deze risico’s beperkt, blijkt uit ditzelfde onderzoek van IFV. Dit in tegenstelling tot de twee andere concepten gebaseerd op (een combinatie van) effectbeperkende voorzieningen. De inhoudelijke onderbouwing voor de eis van een automatische blusinstallatie is in het rapport verder uitgewerkt.

Brandveiligheid in parkeergarages

De wetswijziging rondom automatische blussystemen in parkeergarages onder hoge gebouwen draagt bij aan een brandveiligere samenleving. Doordat sprinklers daadwerkelijk blussen kunnen deze systemen bijdragen aan de bouwkundige veiligheid van het pand en brandoverslag en slachtoffers voorkomen. Normec FSS heeft ruime ervaring met brandveiligheidsinspecties in parkeergarages. Ook zijn we bij nieuwbouwprojecten vaak al betrokken vanaf het beoordelen van het Uitgangspuntendocument (UPD), waardoor we in een vroeg stadium kunnen sturen op een brandveilige situatie.

Heeft u vragen over de aankomende wetswijziging? Neem dan gerust contact op met onze brandveiligheidsexperts via: 073 303 9050 of info-fss@normecgroup.com.

Normec FSS is premium partner van Vexpan

Normec FSS is premium partner van Vexpan

Stacker parking systems in relatie tot brandveiligheid

Stacker parking systems in relatie tot brandveiligheid

Vexpan verwelkomt nieuw lid: Normec FSS

Vexpan verwelkomt nieuw lid: Normec FSS