Nieuws

Inspectie op doeltreffendheid

Man met oranje bouwhelm schrijft

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig. Werd voorheen vrijwel uitsluitend op normen getoetst, vandaag de dag wordt geïnspecteerd op de doeltreffendheid (‘afgeleide doelstellingen’ genoemd). Ook als het gaat om brandveiligheid inspecties. Edwin Zaaijer, Operationeel Manager van Normec Fire Safety & Security, gunt ons een kijkje in de keuken.

Samenhang

Normec Fire Safety & Security is een type A ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling voor het gehele inspectieproces van alle brandveiligheidssystemen, gaande van het basisontwerp tot en met de vervolginspecties. “Dat doen we voor vrijwel alle gebouwen, behalve particuliere woningen,” zegt Edwin. “Voor alle brandbeveiligingssystemen gebaseerd op brandmeld-, ontruiming-, rookbeheersing-, sprinkler-, sproei, watermist, blusschuim en blusgasinstallaties, zijn we bevoegd om onafhankelijke inspecties conform CCV-schema uit te voeren. Dat geldt ook voor brandbeveiligingssystemen voor opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-risico’s) . Brandveiligheid bestaat overigens uit meer dan alleen de installatie: we inspecteren daarom de samenhang van het gebouw, de installatie én organisatie (waaronder het gebruik) op doeltreffendheid, met andere woorden, of alles in samenhang functioneert, zoals beoogd.”

Deskundig oordeel

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven welke gebouwen voorzien moeten zijn van een inspectiecertificaat. Edwin: “Een inspectie bestaat uit drie stappen. We beoordelen allereerst het basisontwerp (de uitgangspunten waaraan het beveiligingssysteem moet gaan voldoen), waarbij we bepalen of het omschreven brandbeveiligingssysteem kan leiden tot een beveiliging die kan voldoen aan de doelstellingen. Vervolgens inspecteren we het detailontwerp (berekeningen, schema’s en tekeningen) die de installateur heeft uitgewerkt op basis van het basisontwerp. Op locatie tot slot vindt de derde en laatste inspectie plaats. Hier inspecteren we het volledige brandveiligheidssysteem (bouwkundig, installatie en organisatie) en bepalen we of het voldoet aan de afgeleide doelstellingen.

Onze inspecteurs vellen een deskundig oordeel en zoeken daarbij zoveel mogelijk naar bevestiging in plaats van afkeurpunten. Mocht een melder zich bijvoorbeeld net even op een andere plek bevinden dan de norm voorschrijft, maar de situatie laat het toe en het voldoet aan de beoogde doelstelling, dan staat dit geen positieve beoordeling in de weg.” Als het gehele brandveiligheidssysteem doeltreffend blijkt te zijn (voldoet aan de afgeleide doelstellingen), ontvangt de gebouwgebruiker een rapport met certificaat. “Zo niet, dan staan in het rapport de punten van aandacht en komen we later terug om die punten opnieuw te inspecteren om tot een positieve-conclusie te komen. Een brandveiligheidssysteem verlangt een periodieke inspectie. Ook de vervolg-inspecties verzorgen we vanzelfsprekend voor onze klanten,” zegt Edwin tot besluit.

Doeltreffende brandveiligheidsinspecties

Doeltreffende brandveiligheidsinspecties

Innovatie versus inspectie

Innovatie versus inspectie

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem

De eisen aan een ruimte met een blusgassysteem