Nieuws

Testen van sprinklers op locatie

Sprinkler

Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie

Zoals eerder aangekondigd werkt Normec FSS samen met Unica aan de doorontwikkeling van de Sprinkler Integrity Test (SIT). Dit is een door Unica ontwikkelde testmethode waarmee sprinklers live op locatie getest kunnen worden. Een sprinklerinstallatie heeft als doel om een mogelijke brand te beheersen of blussen, zodat slachtoffers worden voorkomen en de brandschade zo veel mogelijk beperkt blijft. Daarbij staat één ding centraal: de installatie moet goed werken wanneer het erop aankomt. Namelijk als er echt brand is.

De Sprinkler Integrity Test (SIT)

Alle partijen – zoals gebouweigenaar, gebruiker(s), installateur en inspecteur – hebben er baat bij om zeker te weten of een sprinklerinstallatie in de praktijk goed functioneert. Ook als de installatie goed wordt onderhouden, is dit niet altijd vanzelfsprekend. In 15, 20 of 30 jaar kan veel gebeuren waardoor de installatie minder goed is gaan functioneren. Sprinklers kunnen bijvoorbeeld gaan verkleven of er kunnen verstoppingen ontstaan die de doorstroming van bluswater belemmeren. Unica biedt met de SIT nu de mogelijkheid om een live test op locatie uit te voeren, waarmee er zekerheid verkregen wordt over het functioneren van de sprinklerinstallatie in de praktijk.

De SIT is een door Unica ontwikkelde testmethode waarmee sprinklers op locatie en onder de daar aanwezige omgevingscondities kunnen worden getest. Hiervoor maakt Unica gebruik van een mobiele testopstelling die op locatie wordt opgebouwd.

Met behulp van een testkap die over de sprinkler wordt geplaatst, wordt de sprinkler geleidelijk opgewarmd tot deze activeert en de blussing start. De kap is uitgerust met apparatuur waarmee Unica diverse gegevens verzamelt over de prestaties van het sprinklersysteem. Met de test wordt gecontroleerd of de sprinkler nog functioneert, bij welke temperatuur de sprinkler geactiveerd is en of er ook voldoende water uitkomt. Daarnaast wordt nagegaan of de sprinkler ook bij de minimale druk opent; een belangrijk gegeven in verband met de doeltreffendheid van de installatie.
Zekerheid over het functioneren in de praktijk

De SIT biedt gebouweigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden zekerheid over het daadwerkelijk functioneren van de sprinklerinstallatie in een brandsituatie. Dit inzicht kon tot voor kort alleen verkregen worden met een brandproef of bij een échte brand. Omdat de SIT een live test betreft komen problemen zoals verstoppingen ook aan het licht.

Samenwerking Normec FSS en Unica

Met Normec FSS zijn we erg enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. Een test op locatie is simpelweg de meest betrouwbare manier om een installatie op de proef te stellen. Wanneer er een test wordt ingezet om een oordeel te vellen over de installatie, dan vinden we het vanuit onze rol als inspectie-instelling belangrijk dat de test op een goede manier wordt uitgevoerd.

Ook Unica vindt het belangrijk dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de test goed geborgd is. Daarom heeft Unica ons gevraagd om vanuit onze expertise mee te denken over de wijze waarop hier invulling aan gegeven kan worden. Het doel van deze samenwerking is om er voor te zorgen dat we met de SIT een goede en betrouwbare oplossing kunnen bieden voor situaties waarbij er twijfels zijn over het functioneren van het sprinklersysteem.

Ga naar unica.nl voor meer informatie over de SIT.

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Unica Fire Safety en Normec FSS sluiten overeenkomst voor Sprinkler Integrity Tests

Unica Fire Safety en Normec FSS sluiten overeenkomst voor Sprinkler Integrity Tests

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties