Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie

Zoals eerder aangekondigd werkt Normec FSS samen met Unica aan de doorontwikkeling van de Sprinkler Integrity Test (SIT). Dit is een door Unica ontwikkelde testmethode waarmee sprinklers live op locatie getest kunnen worden. Een sprinklerinstallatie heeft als doel om een mogelijke brand te beheersen of blussen, zodat slachtoffers worden voorkomen en de brandschade zo veel mogelijk beperkt blijft. Daarbij staat één ding centraal: de installatie moet goed werken wanneer het erop aankomt. Namelijk als er echt brand is.

De Sprinkler Integrity Test (SIT)

Alle partijen – zoals gebouweigenaar, gebruiker(s), installateur en inspecteur – hebben er baat bij om zeker te weten of een sprinklerinstallatie in de praktijk goed functioneert. Ook als de installatie goed wordt onderhouden, is dit niet altijd vanzelfsprekend. In 15, 20 of 30 jaar kan veel gebeuren waardoor de installatie minder goed is gaan functioneren. Sprinklers kunnen bijvoorbeeld gaan verkleven of er kunnen verstoppingen ontstaan die de doorstroming van bluswater belemmeren. Unica biedt met de SIT nu de mogelijkheid om een live test op locatie uit te voeren, waarmee er zekerheid verkregen wordt over het functioneren van de sprinklerinstallatie in de praktijk.

De SIT is een door Unica ontwikkelde testmethode waarmee sprinklers op locatie en onder de daar aanwezige omgevingscondities kunnen worden getest. Hiervoor maakt Unica gebruik van een mobiele testopstelling die op locatie wordt opgebouwd.

Met behulp van een testkap die over de sprinkler wordt geplaatst, wordt de sprinkler geleidelijk opgewarmd tot deze activeert en de blussing start. De kap is uitgerust met apparatuur waarmee Unica diverse gegevens verzamelt over de prestaties van het sprinklersysteem. Met de test wordt gecontroleerd of de sprinkler nog functioneert, bij welke temperatuur de sprinkler geactiveerd is en of er ook voldoende water uitkomt. Daarnaast wordt nagegaan of de sprinkler ook bij de minimale druk opent; een belangrijk gegeven in verband met de doeltreffendheid van de installatie.
Zekerheid over het functioneren in de praktijk

De SIT biedt gebouweigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden zekerheid over het daadwerkelijk functioneren van de sprinklerinstallatie in een brandsituatie. Dit inzicht kon tot voor kort alleen verkregen worden met een brandproef of bij een échte brand. Omdat de SIT een live test betreft komen problemen zoals verstoppingen ook aan het licht.

Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu