Nieuws

Het verduidelijken van de norm

Gang met brandweerslang

Nieuwe certificatieafspraak CCV over toepassing interpretatiebesluiten

Per 02-02-2021 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een nieuwe certificatieafspraak gepubliceerd over de toepassing van interpretatiebesluiten. Hierdoor kunnen deze nu ook bij aanleg en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties met CCV-keurmerk gebruikt worden.

Norm verduidelijken

Het CCV publiceert interpretatiebesluiten om een normbepaling, voorschrift of regel te verduidelijken wanneer dat nodig is. Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, kan het besluit daarna vervallen. Regelmatig worden nieuwe interpretatiebesluiten voor brandblussystemen, BMI-OAI systemen en rookbeheersingssystemen gepubliceerd door het CCV. Doordat de interpretatiebesluiten voortaan ook door de erkende installatie en onderhoudsbedrijven gebruikt mogen worden, komen zij meer op één lijn met de inspectie instellingen.

Deskundigenpanel

Het CCV ontwikkelt samen met belanghebbende partijen certificatie- en inspectieschema’s en beheert deze. De Commissie van belanghebbende (CvB) zorgt ervoor dat certificatieschema’s goed blijven aansluiten op de praktijk. In het geval van brandbeveiliging zijn belanghebbende partijen onder meer ASPO, Brancheorganisatie in de Zorg (BoZ), Brandveilig Bouwen Nederland, Brandweer Nederland, Ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf en Inspectie-instellingen. In opdracht van CvB behandelen de deskundigenpanels de technisch-inhoudelijke stukken van de certificatieschema’s. In het deskundigenpanel zitten ervaren specialisten die antwoord geven op interpretatievraagstukken.

Interpretatiebesluit hanteren

Ook wij als inspectie-instelling maken gebruik van deze interpretatiebesluiten wanneer deze van toepassing zijn bij een van onze inspectiepunten. De besluiten hanteren we vanaf de publicatiedatum en gebruiken wij dus niet voor bestaande situaties die voldoen aan eerdere besluiten of harmonisatieafspraken. Daar waar situaties al eerder beoordeeld en geaccepteerd zijn, op basis van eerdere besluiten, zal dat niet gaan leiden tot een afkeur. Er geldt hier het van rechtens verkregen niveau. De interpretatiebesluiten zullen dus met name gelden voor nieuwe installaties en situaties.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op. Of bel met Barry Tuithof, Technisch Manager bij Normec FSS, via tel: +31(0)73 303 9050

Nieuw CCV-schema voor ontruimingsalarminstallaties

Nieuw CCV-schema voor ontruimingsalarminstallaties

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

ARAS Security presenteert SmartEvac als smartphone alternatief voor NEN2575 PZI

ARAS Security presenteert SmartEvac als smartphone alternatief voor NEN2575 PZI