Nieuws

Samenvoeging van BMI en OAI

Brandplan

Nieuw CCV-schema voor ontruimingsalarminstallaties

Het nieuwe CCV-certificatieschema Installeren brandmeld– en ontruimingsalarminstallaties 6.0 is 15 juni 2022 ingegaan. Onder dit nieuwe schema kunnen installatiebedrijven voor brandmeldinstallaties (BMI) ook installatiewerk voor ontruimingsalarminstallaties (OAI) uitvoeren. De aanleiding voor het aanpassen van het schema is de groeiende vraag naar gecertificeerde ontruimingsalarminstallaties. Wat betekent deze samenvoeging van BMI en OAI voor de inspecties? 

BMI en OAI onder erkenning installeren

Hoewel het installatiewerk voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties niet verschilt, waren er altijd twee aparte CCV-certificatieschema’s. In het nieuwe schema zijn Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0 samengevoegd. Er zijn geen zwaardere eisen ingevoerd, dus bedrijven met een bestaande certificering voor brandmeldinstallaties krijgen vanaf 15 juni een gecombineerde BMI-OAI erkenning. Hierdoor kunnen installateurs beide installaties onder certificering installeren en daarmee een grotere groep opdrachtgevers bedienen.  

Wijzigingen CCV-schema

In het nieuwe CCV-schema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 6.0 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd: 

 • Het certificatieschema BMI en het certificatieschema OAI zijn samengevoegd in één schema; 
 • De basis voor de jaarlijkse analyse van het functioneren van het kwaliteitssysteem is vereenvoudigd; 
 • De eis van vermelding van de naam van de opdrachtgever op het attest is geschrapt; 
 • Het certificatiemerk is aangepast. De lettercombinaties BMI en OAI zijn vervangen door INS; 
 • De tekst over de productgerichte beoordeling in 4.5.2 is in lijn gebracht met de bepaling in 1.1.2 dat het installatiebedrijf al het installatiewerk onder certificatie levert. Alle leveringen van installatiewerk vallen onder toezicht van de certificatie-instelling; 
 • Op het attest wordt aangegeven voor welk installatietype het installatiewerk is uitgevoerd; 
 • Het attest mag digitaal ondertekend worden, de geldigheid dient herleidbaar te zijn; 
 • Versies van de normen NEN 2535, NEN 2575 en NPR 2576 zijn vermeld; 
 • Teksten zijn aangepast aan de certificatieafspraken; 
 • Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige OAI en Deskundige Ontruimingsalarmtechniek zijn toegevoegd; 
 • Het voorbeeld van het Attest Installatiewerk is aangepast; 

Bekijk hier het volledige CCV-certificatieschema Installeren BMI-OAI 6.0. 

Gevolg voor de inspectie

Met de invoering van het nieuwe CCV-schema kunnen meer ontruimingsalarminstallaties door een erkend installatiebedrijf aangelegd worden. Zo is de kwaliteit van de installatie beter aan te tonen. Hierdoor zijn er minder inspectiepunten en kunnen onze inspecteurs via de korte kolom inspecterenHoewel de beoordeling van de OAI al niet het meest omvangrijke onderdeel van een inspectie was, scheelt dit toch weer iets in inspectie-uren en daarmee ook iets in de kosten. 

Gerelateerd nieuws

5 veelgestelde vragen over brandmeldinstallaties

5 veelgestelde vragen over brandmeldinstallaties

Stacker parking systems in relatie tot brandveiligheid

Stacker parking systems in relatie tot brandveiligheid

Een werkweek van een VBB-inspecteur

Een werkweek van een VBB-inspecteur