Nieuws

Brandmeldinstallaties bij zorginstellingen

Papieren overhandigen

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het CCV heeft een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport ‘Inspectiecertificering in de zorg’ van ActiZ en VGN dat 22 juni 2017 werd gepubliceerd.

Verschillen van inzicht

Uit het onderzoek blijkt dat inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven in de praktijk verschillen van inzicht hebben over brandmeldinstallaties. Deze verschillen worden over het hoofd van de zorginstelling uitgevochten.

Het CCV wil weten wat er misgaat en roept zorginstellingen op deze kwesties te melden. De analyse van de ingebrachte kwesties wordt gebruikt bij het – in samenwerking met inspecteurs en onderhoudsbedrijven – zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug.

Registratie meldingen

Het CCV registreert de meldingen en treedt niet op als bemiddelaar bij het oplossen van de ingediende kwesties. Klachten over onderhoudsbedrijven of de inspectie-instellingen kunnen bij de desbetreffende partijen ingediend worden.

Meldpunt impuls voor samenwerking

Het doel van het onderzoek dat ActiZ en VGN lieten uitvoeren is, inzicht krijgen in de knelpunten in het traject van inspectiecertificering van brandbeveiliging in zorginstellingen. Het CCV herkent de conclusies van het onderzoek en beschouwt het rapport als belangrijke impuls voor samenwerking in het oplossen van de knelpunten. Het meldpunt is een van de eerste stappen.

Verder worden zorginstellingen betrokken bij de vernieuwing van het CCV-inspectieschema. Aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport over opleiding, voorlichting en communicatie werkt het CCV in overleg met ActiZ en VGN graag mee.

bron: Het CCV

Nieuw CCV-schema voor ontruimingsalarminstallaties

Nieuw CCV-schema voor ontruimingsalarminstallaties

Nieuwe certificatieafspraak CCV over toepassing interpretatiebesluiten

Nieuwe certificatieafspraak CCV over toepassing interpretatiebesluiten

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?

Watermistinstallatie certificeren: hoe werkt dat?