ARAS Security presenteert SmartEvac als smartphone alternatief voor NEN2575 PZI

SmartEvac is door het laatste onderzoek gekomen als Stil Ontruimingsalarminstallatie, zoals bedoeld in de NEN 2575 in combinatie met het CCV inspectieschema. ARAS Security biedt daarmee als een van de weinigen in de Nederlandse markt een certificeerbare oplossing op basis van smartphones. Nadat Normec FSS in het voorjaar een eerste kritische inspectie had uitgevoerd, zijn er nog diverse aanpassingen aangebracht. Bij de recente tests is vervolgens gebleken dat SmartEvac, werkend met de SmartLiberty software, glansrijk door de proeven is gekomen.

Eindgebruiker staat centraal

“De NEN2575 heeft haar technische basis in 2008 en is uiteindelijk uitgekomen in 2012. Met de techniek van toen is vooral gekeken hoe problemen in een personenzoekinstallatie, die als model dient voor deze norm, bedrijfszeker kan worden ingezet”, aldus Product Manager Safety Eugène Ploegmakers. “Het detecteren en melden van problemen is daarbij belangrijker dan het in bedrijf houden van de installatie. Bij SmartEvac is een wezenlijke andere insteek gekozen: hoe kan ik de eindgebruiker blij maken met de zo gewenste smartphone-oplossing waarvan ik zeker weet dat de meldingen uit de brandmeldinstallatie altijd aankomen? En ja, als er ergens een probleem is moet dat natuurlijk gemeld worden.”

Bouwbesluit

Barry Tuithof, Technisch Manager bij Normec FSS, bevestigt de wens van die eindgebruiker en kent het probleem van de pager die als onderdeel van een initieel veilige installatie, uiteindelijk in het rek blijft staan. “Omdat de brand- en ontruimingsmeldingen via neven overige signalering (vaak DECT-systemen) toch wel bij de BHV’ers terecht komen, worden de pagers niet meer meegenomen. Sterker nog, bij inspecties liggen ze leeg of kapot ergens in een la. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting vanuit het bouwbesluit. Door de inzet van SmartEvac is er nu een oplossing beschikbaar die past binnen de innovatie die wij als Normec Group graag zien en met de zekerheden die minstens gelijk zijn aan de eisen van de NEN2575. Hierbij is gebruik gemaakt van maatwerkoplossingen volgens het CCV inspectieschema brandbeveiliging 12.0. Natuurlijk moet er op een project wel voldaan worden aan een reeks eisen, maar de bewakingsmechanismes en redundant paden van SmartEvac borgen een zeer hoge mate van zekerheid. Dit heeft het onderzoek aangetoond.”

Eén systeem, twee oplossingen

ARAS Security kan nu op twee sporen verder met haar safety-oplossingen. SmartEvac kan enerzijds direct worden ingezet als vervanger van een PZI met alarmering naar smartphones. En SmartLiberty, de complete oplossing voor verpleegoproep en leefcirkels voor verpleeg- en verzorgingshuizen, kan tevens dienst doen als certificeerbare ontruimingsinstallatie.

Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu