Inspectie sprinklerinstallatie

Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid, zodat bewoners, gebruikers en de omgeving niet onnodig risico lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken.

In een aantal gevallen wordt er afgeweken van het bouwbesluit en wordt er een sprinklersysteem gebruikt om gelijkwaardigheid met het bouwbesluit te creëren. Het doel van een sprinklerinstallatie is om een brand automatisch te detecteren, signaleren en te controleren. Dit om brandschade te beperken, mensenlevens te redden of voor bouwkundige veiligheid. De installatie is opgebouwd rond de sprinklerkop die reageert op de hitte van de brand en daardoor bluswater laat stromen.

Lees meer over de toepassing van TB67B, controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs.

Fire sprinklers in a normal petrochemical plant

Soorten sprinklersystemen

  • Nat systeem: Alle leidingen zijn met water gevuld en staan onder druk. Zodra er brand is en de sprinkler in werking wordt gesteld, begint het systeem met blussen. De voordelen hiervan zijn de eenvoud en de sneller werking van het systeem.
  • Droog systeem:  Alle leidingen zijn gevuld met droge lucht of bijvoorbeeld stikstof. Wanneer een sprinklerkop door brand opent, valt de druk weg en gaat de hoofdklep open. Vervolgens lopen de leidingen vol en gaan de geopende sprinklerkoppen blussen. Dit systeem is geschikt voor ruimtes waarin er kans is op bevriezing of juist hoge temperaturen (>95 graden).
  • Pre-action systeem: Een gedeelte van de installatie is droog. Zodra brand wordt gedetecteerd door de rookmelders worden de sprinklerleidingen met water gevuld. Breekt vervolgens het glas in de sprinklerkop door de hitte van de brand? dan pas wordt er gestart met blussen. Bij dit systeem wordt er bij onverhoopte beschadiging van de sprinklerkop niet gesproeid. Een pre-action systeem wordt vooral gebruikt in ruimtes met een hogere gevoeligheid voor waterschade.
  • Deluge-systeem: Bij dit systeem zijn alle sprinklerkoppen open en komt er gelijktijdig water uit alle sprinklerkoppen. Het systeem wordt vaak geactiveerd door een rook- of vlammenmelders, of detectiesprinklers. Door deze werking is dit systeem bijvoorbeeld geschikt waar zich explosieve of brandbare stoffen bevinden.

Wat wordt geïnspecteerd?

Bij een inspectie van een sprinklersysteem wordt beoordeeld of aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld UPD). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc.  De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema.

inspectie

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is jaarlijks, of afhankelijk van de aan het object gestelde eisen.

installatie

Vraag nu een offerte aan

Heeft u een sprinklerinstallatie en wilt u deze door Normec FSS laten inspecteren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat toont aan dat de brandbeveiligingsinstallatie geschikt is in de context waarin deze geplaatst is en wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het kan alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling die bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.
Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu