Nieuws

Constructie voor bluswaterreservoirs

Sprinkler

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie met een watervoorraad, zoals aangegeven in het Technisch Bulletin 67B en 67B/A1, krijgt nu de nodige aandacht. Sprinklerinstallaties hebben standaard een bluswatervoorziening nodig. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals een blusvijver, open water, geboorde putten of waterleiding. Ook is het mogelijk de watervoorraad op te slaan in een ondergrondse betonnen bak of een bovengrondse stalen tank. De keuze van de toe te passen watervoorraad wordt veelal door een adviseur gemaakt en vastgelegd in een Programma van Eisen of Uitgangspuntendocument.

Verschillende soorten bluswaterreservoirs

De keuze voor een constructie voor bluswaterreservoirs is afhankelijk van het bovengronds of ondergronds plaatsen van het reservoir. Ondergrondse reservoirs worden hoofdzakelijk vervaardigd uit beton. Betonnen reservoirs zijn niet gegarandeerd waterdicht, dus om het geschikt te maken voor opslag van water zullen de nodige maatregelen genomen moeten worden. Dit wordt gedaan door:

  • het toepassen van waterdicht beton;
  • het aanbrengen van een coating;
  • het aanbrengen van een liner (folie).

Bovengrondse reservoirs kunnen bestaan uit een gelaste stalen tank of een geboute stalen tank. Bij beide toepassingen wordt de binnenzijde voorzien van een coating of liner.

Een gelaste stalen tank wordt over het algemeen op locatie in elkaar gelast en al dan niet geplaatst op een betonnen vloerplaat. Dergelijke tanks zijn over het algemeen niet voorzien van een listing/approval op de tank. Bij geboute stalen tanks kan er sprake zijn van een listing/apporval. Indien er geen listing/approval is moet door de bouwer herleidbaar worden aangetoond dat deze voldoen aan de gestelde eisen.

Geboute watertanks

In Nederland worden de meeste geboute watertanks buiten opgesteld. Soms worden geboute watertanks ook opgesteld in een gebouw. Het voordeel is dat weersinvloeden zoals vorst dan geen invloed heeft. Het nadeel is de bereikbaarheid voor het uitvoeren van de in TB67B omschreven B-controles en C-controles. Bovengrondse watertanks worden vaak uitgevoerd met een enkele watertank met de benodigde netto waterinhoud die de sprinklerinstallatie benodigd heeft. Soms wordt de netto waterinhoud die benodigd is verdeeld over twee of meerdere watertanks.

Onderhoud van een watervoorraad

Het onderhoud van reservoirs is erg belangrijk, ongeacht wanneer deze zijn gerealiseerd. In het verleden was er slechts beperkte aandacht voor het onderhoud van watertanks. In een bestek, een brandbeveiligingsdocument of Programma van Eisen kon worden aangegeven dat de leverancier/bouwer een verklaring of garantie moest afgeven dat de watervoorraad gegarandeerd vijftien jaar onderhoudsvrij moest zijn. In de NEN-EN12845+A2+NEN1073, uitgave 2010 is dit teruggebracht naar 10 jaar.

Ook in de eerder veel toegepaste Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties, uitgave 1987 en 1996, in hoofdstuk 11 werd de controle beperkt tot 6 items voor waterreservoirs of voorraadtanks, waarbij de tank 15 jaar onderhoudsvrij diende te zijn. In de huidige norm, de NEN-EN12845, uitgave 2015, NEN1073, uitgave 2018, worden in hoofdstuk 20 de controles en onderhoud van waterreservoirs en watervoorraden onduidelijk weergegeven.

De NFPA25, Inspection, testing, and Maintenance of Water-Based fire Protection of FM 2-81, Fire Protection System Inspection, Testing and Maintenance geven voor wat betreft het onderhoud meer visuele controle- en onderhoudspunten. Deze normen worden in sommige gevallen opgenomen in het Uitgangspuntendocument of het Programma van Eisen.

Op basis van voortschrijdend inzicht wordt er nu meer aandacht besteed aan controles en onderhoud aan watervoorraden.

Technisch Bulletin 67B

Na een incident in Nederland is er een werkgroep opgericht en heeft het na veel inspanning ertoe geleid dat vanaf 1 juli 2016 Technisch Bulletin 67B van kracht werd verklaard conform het CCV certificeringsschema.

In dit bulletin worden de minimale bepalingen ten aanzien van controle aspecten voor geboute reinwatertanks beschreven. Er staat hierin omschreven hoe om te gaan met de controle van alle waterreservoirs. De omschreven maatregelen en controles zijn geënt op geboute watertanks tot aan artikel 4.6, de controlematrix. Hier wordt een controlematrix gehanteerd met genormeerde tanken, waarbij in de laatste kolom ook kelders worden aangegeven met een controle interval van de A-controles, B-controles en C-controles.

Het toepassen van de A-controle, waarbij de buitenzijde wordt gecontroleerd, is in de meeste gevallen niet uitvoerbaar. De B-controle, een duikinspectie, is voor de ondergrondse watervoorraad goed uitvoerbaar. Bij de C-controle wordt de watervoorraad inwendig geïnspecteerd terwijl deze leeggepompt is. Daar zijn wel de nodige risico’s aan verbonden vanwege de mogelijk optredende opwaartse krachten van bijvoorbeeld het grondwater. Dit zou beschadigingen kunnen veroorzaken van de kelder.

Ten aanzien van gelaste watertanks kon TB67B niet worden gehanteerd. Dit omdat deze worden opgebouwd zonder normering en dus niet passen binnen artikel 4.6, de controle matrix.

De invloed TB67B en TB67B/A1

De vele vragen op TB67B hebben er toe geleid dat per 19 februari 2018 het wijzigingsblad A1 is gebundeld aan TB67B met als doel het eenvoudiger te maken. Vanaf 19 februari 2018 dient TB67B/A1 samen met TB67B als richtlijn voor de controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs te worden gehanteerd.

In TB67B/A1 wordt nu wel voor artikel 4.6, de controle matrix, een beter overzicht aangegeven, zie tabel 1,  hoe men moet omgaan met ondergrondse watervoorraden en gelaste stalen tanks.

De invloeden van TB67B en TB67B/A1 hebben een positieve bijdrage op de bestaande en nieuw te realiseren watervoorraden. Voor de controle en onderhoud van de watervoorraden is het een goed uitgangspunt, waarbij leveranciers, adviseurs, inspectie instellingen en onderhoudsbedrijven deze moeten hanteren.

Door het  gebruik van TB67B en TB67B/A1 zullen er ongetwijfeld nog verbeterpunten naar voren komen, welke kenbaar moeten worden gemaakt bij het CCV en de werkgroep. Deze kunnen dan zo nodig aanpassingen gaan doorvoeren in een gewijzigde uitvoering of nieuwe aanvulling.

Wie gaat TB67B en TB67B/A1 uitvoeren

Het jaarlijkse onderhoud wordt op basis van onderhoudscontracten uitgevoerd. Het is op basis van het onderhoudscontract niet altijd duidelijk of de watervoorraad hierin is opgenomen. Daarnaast vereist het onderhoud  specifieke kennis die vaak alleen aanwezig is bij de leveranciers van de watervoorraden. Op basis daarvan is het voor de hand liggend dat de controle en onderhoud ook wordt uitgevoerd door de leverancier. Inspectie-instellingen controleren dit zorgvuldig is uitgevoerd. De A-controles waarbij de bovengrondse tanks aan de buitenzijde visueel worden beoordeeld kunnen door de inspectie-instellingen zelf worden uitgevoerd. Bij B- en C-controles wordt gebruik gemaakt van hierin gespecialiseerde bedrijven.

De komende tijd zullen watervoorraden meer aandacht krijgen door het van toepassing zijnde  Technisch Bulletin 67B en 67B/A1. Tevens zullen bij de keuze van een watervoorraad de kosten voor onderhoud een grotere rol gaan spelen. Waarbij onderhoudskosten van een bestaande watervoorraad, ouder dan 10 jaar, om deze in een nominale staat te brengen of geheel te vervangen steeds dichter bij elkaar komen.

Unica Fire Safety en Normec FSS sluiten overeenkomst voor Sprinkler Integrity Tests

Unica Fire Safety en Normec FSS sluiten overeenkomst voor Sprinkler Integrity Tests

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Veiligheidstip: voorkom obstructies bij sprinklers

Veiligheidstip: voorkom obstructies bij sprinklers