Nieuws

Voldoen aan de gestelde eisen

Haspel

Wat is een geaccrediteerde inspectie-instelling?

Een inspectie is een vaststelling van conformiteit van een object ten aanzien van een vastgestelde norm. Op basis van een deskundig en onafhankelijk oordeel kijkt de inspecteur of een productontwerp, product of proces voldoet aan de gestelde eisen. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag wat een geaccrediteerde inspectie-instelling is en wanneer een brandveiligheidsinspectie van een gebouw uitgevoerd moet worden.

Wat is een accreditatie?

We horen de termen accreditatie en geaccrediteerde inspectie-instelling vaak voorbij komen. Voor mensen die niet dagelijks met een inspectie te maken hebben is het misschien niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Accrediteren betekent letterlijk “vertrouwen geven”. Een accreditatie is een procedure waarbij een derde partij (in Nederland is dat de Raad van Accreditatie) garandeert dat een inspectie-instelling aan specifiek gestelde eisen voldoet. In dit geval is dat de ISO 17020. Deze norm kun je zien als een soort handboek voor de inspectie-instelling en richt zich met name op de deskundigheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid van de instelling.

Er zijn verschillende soorten inspectie-instellingen:

  • Type-A: Een type-A geaccrediteerde inspectie-instelling is volledig onafhankelijk en voert alleen inspecties uit voor derden.
  • Type-B: Een type-B geaccrediteerde inspectie-instelling is een onderdeel van een onderneming en voert inspecties uit voor het eigen moederbedrijf.
  • Type-C: Een type-C geaccrediteerde inspectie-instelling is naast het inspecteren ook betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie of het onderhoud van de te inspecteren objecten.

Normec FSS is een type-A geaccrediteerde inspectie-instelling, want wij voeren alleen inspecties uit bij derden. Onze accreditatie gebruiken wij om aan te tonen dat Normec FSS een deskundige en onafhankelijke partij is.

Wanneer een inspectie uitvoeren?

De wet- en regelgeving schrijft voor wanneer een brandbeveiligingsinstallatie geïnspecteerd moet worden en er een inspectiecertificaat nodig is. De overheid eist inspecties van bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie in bepaalde gebouwen volgens het bouwbesluit en op plekken waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen. Daarnaast kan een verzekeraar de eisende partij zijn van een inspectiecertificaat. In het bouwbesluit staat ook hoe vaak er een inspectie moet plaatsvinden. Dit kan ook staan in voorschriften vanuit de overheid, verzekeringscontracten en vergunningen.

Welke methode hanteert een inspectie-instelling?

De inspectie-instelling dient gebruik te maken van methoden en procedures voor inspecties die zijn vastgelegd in de vereisten waartegen de inspectie zal worden uitgevoerd. Als deze niet zijn vastgelegd, dient de inspectie-instelling zelf specifieke methoden en procedures te ontwikkelen. Wanneer er een standaard schema aanwezig is, mag geen eigen schema worden gebruikt. Instructies en standaarden moeten altijd up-to-date blijven.

Nu we kort hebben besproken wat een inspectie en een geaccrediteerde inspectie-instelling is, is het natuurlijk interessant om te weten hoe een inspectie er precies uitziet. Tijdens de inspectie beoordeelt de inspecteur of de installatie doet wat hij moet doen op het moment van brand. Naast de installatie inspecteert de inspecteur ook op de bouwkundige en organisatorische aspecten van de brandpreventie. De samenstelling tussen de zogenaamde BIO maatregelen is dus erg belangrijk voor het verkrijgen van een inspectiecertificaat. In ons volgende blogartikel kunt u meer lezen over welke stappen een inspecteur allemaal doorloopt tijdens een inspectie.

Doeltreffende brandveiligheidsinspecties

Doeltreffende brandveiligheidsinspecties

Nieuwe certificatieafspraak CCV over toepassing interpretatiebesluiten

Nieuwe certificatieafspraak CCV over toepassing interpretatiebesluiten

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig

De inspectiewereld is aan een verandering onderhevig