Nieuws

Het ontwikkelen van de brandbeveiliging

Watermistsysteem

Unica Fire Safety en Normec FSS sluiten overeenkomst voor Sprinkler Integrity Tests

De techniek is continu in ontwikkeling. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar zorgt ook voor kansen om nieuwe of verbeterde technieken te ontwikkelen die voordeel voor zowel de installateur als de eindgebruiker opleveren. Unica Fire Safety is doorlopend op zoek naar manieren om de brandbeveiliging van gebouwen slimmer, efficiënter en duurzamer te maken en Normec FSS ondersteunt deze ontwikkeling. Daarom sluiten deze partijen een samenwerkingsovereenkomst voor Sprinkler Integrity Tests (SIT).

Samenwerking Unica en Normec FSS

Unica wil er graag voor zorgen dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de SIT goed geborgd blijft. Tom Verschoor, directeur van het bedrijfscluster Unica Fire Safety, licht toe: “Wij geloven in de meerwaarde die de SIT voor de klant biedt. We kunnen met deze test op een objectieve en betrouwbare manier aantonen of sprinklers nog aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. We vinden het daarbij ook belangrijk dat inspectie-instellingen achter onze visie staan’’.

Een nauwe samenwerking met Normec FSS voor verdere ontwikkelingen en inzet van de SIT, is voor Unica dan ook een logische vervolgstap. Als type A geaccrediteerde inspectie-instelling houdt Normec FSS toezicht op de brandbeveiliging van gebouwen in Nederland.

Roy Senden, voormalig directeur van Normec FSS, is overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe testmethode. “Alle partijen hebben er baat bij om te weten of een sprinklerinstallatie na 15, 20, 30 jaar of nog langer nog altijd goed functioneert. Een test op locatie is de meest betrouwbare manier om een installatie op de proef te stellen” aldus Roy Senden. Wel voegt Roy Senden hieraan toe dat een goed doordacht proces als ook testprocedure van essentieel belang zijn: ‘’

Als inspectie-instelling moeten wij een deskundig oordeel geven over de brandbeveiliging. Wanneer een test wordt ingezet, dan is het belangrijk dat de bevindingen aantoonbaar bewijs vormen. Wij denken graag met Unica mee hoe ze hier invulling aan kunnen geven en daarom zijn wij een samenwerking aangegaan.” vertelt Roy Senden.

Nieuwe testmethode

Unica is ervan overtuigd dat deze nieuwe testmethode breed inzetbaar is. “De SIT kan worden ingezet om ‘oude’ sprinklers te testen en in combinatie met de periodieke leidinginspectie of bij de oplevering van nieuwe installaties. Bij inbedrijfstellingen voeren we nu standaard een ITC test uit. Ik zie het als een vooruitgang als we als aanvulling of wellicht zelfs vervanging daarvan een aantal sprinklers live gaan testen. Een betere manier om aan te tonen of de installatie werkt, is er niet,” aldus Tom Verschoor. Op de vraag hoe Tom de toekomst van de SIT voor zich ziet, is het antwoord als volgt:

“Op dit moment is deze manier van testen nog nieuw. Op termijn gaan we deze technologie mogelijk wereldwijd terug zien. Ik ben van mening dat we als sprinklerbranche samen met elkaar moeten innoveren om echt beter te kunnen worden. Wij zijn daarom ook blij met de samenwerking met Normec FSS, die ook gaat en staat voor innovatie in de branche. Daarnaast stellen we deze nieuwe technologie ook voor collega installateurs beschikbaar. We zijn al met een aantal partijen in gesprek over hoe we deze nieuwe techniek breder in de Nederlandse markt (en hopelijk daarna internationaal) kunnen gaan toepassen.”

Ga naar unica.nl voor meer informatie over de Sprinkler Integrity Test.

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Normec FSS en Aqua+ voeren live-test uit van sprinklerinstallatie bij Van Happen Containers

Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie

Normec werkt met Unica aan doorontwikkeling sprinkler test op locatie

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties