Nieuws

Het melden van brand in een gebouw

Brandmeldinstallatie

5 veelgestelde vragen over brandmeldinstallaties

1. Wat is een brandmeldinstallatie?

De naam zegt het eigenlijk al: een brandmeldinstallatie is bedoeld een brand in een gebouw snel te melden, zodat er actie kan worden ondernomen. De brandmeldinstallatie stuurt de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallatie aan.
De functie van een automatische brandmeldinstallatie is het snel detecteren van een beginnende brand. Vervolgens waarschuwt de aangestuurde ontruimingsalarminstallatie via optische en akoestische signalen dat aanwezigen moeten vluchten.
De brandmeldinstallatie kan ook doorgeschakeld zijn naar een alarmcentrale of direct naar de brandweer voor extra snelle opvolging. Sommige brandmeldinstallaties schakelen zelf de brandblusinstallatie (sprinklers) in die de verspreiding van vuur en rook beperkt of zelfs helpt te voorkomen.

2. Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Een brandmeldinstallatie is in sommige gevallen verplicht volgens het Bouwbesluit 2012. In tabel 1 staat per gebruiksfunctie of een brandmeldinstallatie verplicht is, welke omvang de bewaking moet hebben, en of er een geldig inspectiecertificaat moet zijn. Ga ervan uit dat een brandmeldinstallatie verplicht is als de mensen in het gebouw moeten worden geholpen om eruit te komen.

3. Waarom is een brandmeldinstallatie belangrijk?

De belangrijkste reden is dat een brandmeldinstallatie levens kan redden. Als er brand uitbreekt, is snel handelen van groot belang. Een goede brandmeldinstallatie detecteert het vuur snel en zet automatische acties in werking.
Daarnaast is het voor de eigenaar en de verzekeraar van een gebouw heel belangrijk dat een brand niet uitgroeit tot verwoestende proporties. Om voor de hand liggende redenen wil iedereen het liefst dat de brand al in het beginstadium onder controle is.

4. Wie is er verantwoordelijk voor de installatie?

De verantwoordelijkheid is als volgt vastgelegd in de certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties:
• De opdrachtgever (meestal de eigenaar van het gebouw) is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn pand. Daarbij hoort ook het Programma van Eisen, de brandmeldinstallatie en de opdracht aan het branddetectiebedrijf en het onderhoudsbedrijf.
• Het branddetectiebedrijf is verantwoordelijk voor ontwerp en levering van de brandmeldinstallatie. Hierbij horen ook de uitgaande contacten van de brandmeldcentrale.
• Het onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie. De grenzen van deze verantwoordelijkheid zijn de uitgaande contacten van de brandmeldcentrale.
• Het installatiebedrijf is verantwoordelijk voor het installatiewerk dat gemaakt wordt in opdracht van een branddetectiebedrijf of een andere opdrachtgever.
• De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor de beoordeling van branddetectiebedrijf, installatiebedrijf en onderhoudsbedrijf, inclusief wat deze bedrijven onder certificaat of attest leveren.

5. Waarom is certificeren zo belangrijk?

Iedereen die een gebouw bezit of gebruikt wil natuurlijk zeker weten dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is en op het cruciale moment werkt. Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur van Normec FSS naar het complete plaatje.
Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt.
Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven.

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid

Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid

Innovatie versus inspectie

Innovatie versus inspectie