Referentie

Op de hoogte van alle ins en outs

Brandmeldinstallatie

Siemens

Siemens Logo

Je denkt bij het horen van de merknaam Siemens aan wasmachines, vaatwassers en koelkasten? Je bent niet de enige. Toch is het aandeel consumentenproducten binnen Siemens inmiddels nog maar bescheiden. Vele malen groter is de rol die Siemens Nederland N.V. speelt op de zakelijke markt in het leveren van producten, systemen, installaties en diensten op het gebied van elektrotechniek en elektronica. Als portfoliomanager Fire Safety van de divisie Building Technologies weet Sjaak Taal álles over brandveiligheid. En vertelt daar graag over.

Ervaren brandweerman

De persoonlijke ervaring van Sjaak op het gebied van brandbeveiliging bestrijkt maar liefst 32 jaar. Dat is inclusief zijn jaren als brandweerman bij het Haagse korps. Sjaak: ‘Ik weet wat het is om brand mee te maken. Ja, ook als daar slachtoffers bij vallen.’ Hoewel hij zijn vak destijds met plezier uitoefende, wilde Sjaak meer. Hij was betrokken bij het ‘preventie denken’ bij de brandweer, dat in de jaren ‘90 in samenspraak met grote gemeenten vorm kreeg. ‘In die tijd deed de brandweer zelf de inspecties en waren er geen externe inspectie-instellingen zoals we die nu kennen’, zegt hij.

Brandpreventie

‘Gemeenten keken verschillend tegen brandveiligheid aan. Bij de ene gemeente moest je dit en bij de andere weer dat. Er was geen Bouwbesluit 2012 waarin alles landelijk geregeld is.’ Die verschillen bestonden onder andere uit wanneer je wel of geen detectiemiddelen aanbrengt. Maar ook de werking van aangestuurde brandbeveiligingsinstallaties en ontruimingsalarminstallaties verschilde. Siemens, met al zijn internationale ervaring en kennis opgedaan bij vele projecten en (internationaal) normcommissiewerk, was heel ver in brandpreventie en deelde zijn kennis met de preventie-afdeling van de brandweer. Zo ontstond het eerste contact tussen Sjaak en Siemens.

 

“De inspecteurs zijn van een goed kaliber en kennen alle ins en outs van brandveiligheid.”

Sjaak Taal, Portfoliomanager Fire Safety van de divisie Building Technologies Siemens

 

Het belang van communiceren

Fast foward naar nu. De wereld is veranderd. Ook die van de inspectie-instellingen. Mede door het Bouwbesluit 2012 is hun rol groter geworden. Dat leidt weleens tot discussies. Sjaak: ‘De klant neemt bij Siemens een bij de wet vereiste installatie af die wij onder certificaat leveren. Bij een inspectie komen dan ineens punten aan het licht waardoor voor de installatie geen inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Ook als die redenen een organisatorische of bouwkundige aard hebben. Dat stuit op onbegrip bij de klant. Dat snap ik wel en Normec FSS ook. Daarover ga je dan in gesprek, want die ruimte en dat vertrouwen is er.’ Communiceren is het sleutelwoord. Dat doet Sjaak dan ook veelvuldig met Maurits van der Els van Normec FSS.

Goede afweging

Hij snapt dat een inspectie-instelling is gebonden aan de regels en besluiten van de Raad van Accreditatie. ‘Maar’, zegt Sjaak, ‘je hebt te maken met grijze gebieden. Soms komen tijdens de inspectie afwijkingen aan het licht die op geen enkele manier de brandveiligheid beïnvloeden. Maar er volgt dan toch een afkeuring.’ Hij bemerkt dat Normec FSS haar inspecteurs goed traint op harmonisatieafspraken. Dat ze goed beargumenteren hoe ze regels interpreteren en waarom ze dat doen. Wel zo prettig voor de eindgebruiker, die onder andere hierdoor de meerwaarde van inspectie inziet. Sjaak: ‘De klant ziet inspectie toch vaak als een extra kostenpost. Ik zie Normec FSS ertoe in staat dat ze dat bredere draagvlak kunnen creëren. Hun inspecteurs zijn van een goed kaliber.’ Want dat waardeert Sjaak aan hen: de kennis van de inspecteurs over brandveiligheid in de breedste zin van het woord. ‘Ze zijn op de hoogte van alle ins en outs, en zoeken naar gezamenlijke oplossingen in geval er afwijkingen worden geconstateerd. En ze zijn goed in staat om eigen afwegingen te maken op het gebied van brandveiligheid.’ Toch prettig om te horen van een voormalige brandweerman.