Inspectie watermistinstallatie

Gebouwen en gebouwconstructies moeten beveiligd worden tegen brand en/of de gevolgen van brand. Hiervoor zijn verschillende manieren en één daarvan is het gebruik van watermist. Een watermistsysteem zorgt voor verneveling van waterdruppels. Hierdoor ontstaat een sterk koelend effect met als gevolg een temperatuurdaling. Daarnaast heeft watermist een zuurstof verdrijvend effect.

Bij een watermistsysteem kan gebruik worden gemaakt van lage- of hogedruksystemen. Lagedruksystemen opereren onder een druk van maximaal 16 bar in het leidingnet en kunnen gecombineerd worden met traditionele sprinklerinstallaties. Door een hogere druk toe te passen, is er minder water nodig dan bij traditionele sprinklerinstallaties. Hogedruk watermistsystemen opereren onder een druk van tussen de 40 en 200 bar. De benodigde installatie bij een hogedruksysteem vereist minder onderhoud in vergelijking met traditionele sprinklersystemen. Lees meer over de toepassing van watermistsystemen in de gezondheidszorg.

sprinkler

Wanneer een inspectie?

Indien een watermistsysteem wordt gebruikt als gelijkwaardige oplossing ten opzichte van een voorschrift uit het bouwbesluit, moet dit systeem altijd worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid te krijgen over de uitvoering of status van uw watermistsysteem of als second opinion.

Bij een inspectie van een watermistinstallatie wordt beoordeeld dat aan de doelstelling wordt voldaan. Deze doelstelling moet herleidbaar zijn uit het Basisontwerp (bijvoorbeeld DIOM). Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd en de bijbehorende sturingen getest, maar ook wordt er gekeken naar bouwkundige en organisatorische zaken zoals het beheer van de installatie, opslag, etc. De exacte inspectiepunten zijn te vinden in het CCV inspectieschema.

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet vervolgens een periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is jaarlijks, of afhankelijk van de aan het object gestelde eisen.

installatie

Vraag nu een offerte aan

Heeft u een watermistsysteem en wilt u deze door Normec FSS laten inspecteren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat toont aan dat de brandbeveiligingsinstallatie geschikt is in de context waarin deze geplaatst is en wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het kan alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling die bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.
Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu