Nieuws

Normen voor sprinklerinstallaties

Gang met brandweerslang

Trekkanalen bij opslag: wat is er gewijzigd?

Bijna alle grotere opslaggebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie om het risico op brandschade te verkleinen. Er zijn verschillende normen die omschrijven waar zo’n sprinklerinstallatie aan moet voldoen. Voor opslag en distributie worden vaak de voorschriften van verzekeringsmaatschappij FM Global gevolgd. Niet zelden brengt FM Global wijzigingen aan in de norm vanwege nieuwe inzichten na een brandproef. Met als meest recente verandering de richtlijnen voor trekkanalen. Geen wonder dus dat hier vragen over zijn in de branche.

Functie van trekkanalen

Gaat het over opslag in stellingen (open rack), dan gaat het over trekkanalen. Maar wat zijn dit nou precies en wat is hun functie? De vrije ruimten tussen de rijen opslag heten trekkanalen. Deze ruimten lopen zowel evenwijdig aan de stellingen als overdwars. Bij een beginnende brand voeren de trekkanalen de warmte onmiddellijk naar boven af. Dit zorgt ervoor dat de juiste sprinklers tijdig werken en dat horizontale branduitbreiding wordt beperkt. Ook kan het sprinklerwater door de trekkanalen goed doordringen tussen de brandende goederen. Is een trekkanaal geblokkeerd? Dan zoekt de warme lucht een andere weg naar boven. Hierdoor kan zomaar een verkeerde sprinkler geactiveerd worden, waardoor het langer duurt voordat de brand onder controle is.

Aansluiting met de praktijk

In januari van dit jaar heeft FM Global weer wat aangepast in de voorschriften voor opslag van goederen bij toepassing van een sprinklerinstallatie (FM 8-9). Het grootste verschil met eerdere versies is dat er nu rekening wordt gehouden met kleine pakketjes. Een opslag bestaat lang niet altijd alleen maar uit grote pallets. Kleine doosjes krijgen ook een plek in de stellingen. Daarom is in de nieuwe versie van FM 8-9 een andere manier van stapelen opgenomen (zie afbeelding). Ook is de richtlijn voor gangpaden van 0,6m naar 1,2m breed gegaan en voor langstrekkanalen bij Double-Row Racks van 75mm naar 150mm. Bij bestaande installaties blijven overigens de voorschriften in het uitgangspuntendocument van kracht. Onder voorwaarden kan gebruik gemaakt worden van de nieuwe voorschriften.

Organisatie meekrijgen

Op het eerste gezicht lijken de richtlijnen vrij rechttoe rechtaan. Zeker nu de norm meer aansluiting heeft gevonden met de praktijk. De opslag indelen zal dan ook in theorie niet het grootste struikelblok vormen. Toch is de uitvoering vaak de plek waar het misgaat. Pallets worden toch tegen elkaar aangezet of onregelmatig gestapeld. Vaak weten mensen op de werkvloer niet waarom het belangrijk is de goederen op een juiste manier op te slaan. Dit gat tussen het opgestelde beleid en de uitvoer kan voor onveilige situaties zorgen en voor afwijkingen tijdens inspecties. Laat daarom het belang van trekkanalen in de hele organisatie doorsijpelen.

Veiligheidstip: voorkom obstructies bij sprinklers

Veiligheidstip: voorkom obstructies bij sprinklers

Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid

Besparen op brandveiligheidsinspectie is verkeerde zuinigheid

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties

Watervoorraad voor sprinklerinstallaties