Nieuws

Wetgeving en regels voor ruimtelijke projecten

Papieren overhandigen

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

De invoering van de Omgevingswet is een half jaar uitgesteld. Volgens minister De Jonge is er meer tijd nodig om te oefenen, testen en te zorgen voor extra ondersteuning. Provincies, gemeenten en waterschappen sluiten zich hierbij aan. De nieuwe ingangsdatum is 1 juli 2023.

Testen en oefenen

De eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 wordt ingetrokken. Met het beperkte uitstel van een half jaar, streeft de minister naar zorgvuldigheid en duidelijkheid. De extra maanden worden gebruikt om verder te testen en te oefenen met de Omgevingswet.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt wetgeving en regels voor ruimtelijke projecten (wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water). Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Nieuwe CCV-schema's voor brandbeveiliging

Nieuwe CCV-schema’s voor brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie: de ‘stille’ held in brandveiligheid

Een brandmeldinstallatie: de ‘stille’ held in brandveiligheid