Referentie

Veiligheid als allerbelangrijkste

Sprinkler

ASVZ over de samenwerking met Normec FSS

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk en ruimte om zelf keuzes te maken.

Dat veiligheid daarbij voorop staat, spreekt voor zich. Normec FSS verzorgt voor ASVZ de jaarlijkse inspecties van de brandveiligheidssystemen conform de CCV-inspectieschema’s.

Veiligheid als allerbelangrijkste

ASVZ heeft in de regio’s Zuid- en Midden-Holland, Utrecht en Brabant verschillende woonlocaties. Voor de locaties in Brabant is Sjef Dingemans als Teamleider Onderhoud & Beheer verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Daar hoort ook de jaarlijkse inspectie van de brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties bij.

Sjef: “Sinds 2019 verzorgt Normec FSS ons bij deze inspecties. De installateur zorgt voor het onderhoud van de installaties volgens de geldende norm en daarna controleert Normec FSS bij onze hoofdlocatie en buitenlocaties of de installatie op de juiste manier is onderhouden en functioneert. Dit is echt iets dat wij moeten uitbesteden, want wij hebben zelf die kennis en inspectiecertificering niet in huis. Als zorginstelling is veiligheid voor ons het allerbelangrijkste, want wij kunnen het ons niet permitteren dat een installatie niet werkt zoals hij hoort te werken.”

 

“Wat heel prettig is, is dat Normec FSS binnen 5 dagen een conceptrapportage aanlevert.”

Sjef Dingemans, Teamleider Onderhoud & Beheer ASVZ

 

Flexibele samenwerking

Elk jaar verzorgt Normec FSS de inspectie van de CCV-installaties. Naast de brandmeldinstallatie heeft ASVZ een personenzoekinstallatie. Deze wordt ook gekeurd door Normec FSS. In de inspectierapporten staan waar nodig aanbevelingen, waar ASVZ ook echt actie op onderneemt.

Sjef: “Zelfs een aanbeveling is voor ons al een reden om te zeggen: we gaan geen risico lopen, we doen het. De aanbevelingen van Normec FSS nemen we serieus en we gaan uit van de expertise van Normec FSS.”

“Wat heel prettig is, is dat Normec FSS binnen 5 dagen een conceptrapportage aanlevert. De geconstateerde afwijkingen kunnen door ons nog worden aangepast. Bij kleine afwijkingen kunnen deze worden aangeboden voor een administratieve herbeoordeling. De inspecteur kan dat na een administratieve herbeoordeling meteen meenemen in zijn eindrapportage. Er hoeft dan geen volledige herinspectie plaats te vinden. Dat is echt een heel groot voordeel, want een volledige herinspectie kost extra geld. Door het efficiënt inzetten van de inspecteur op locaties en de pragmatische aanpak en samenwerking werkt dit voor ons kostenbesparend.”

Elk jaar weer kritisch

De samenwerking met Normec FSS levert ASVZ de gemoedsrust op dat alles werkt zoals het hoort te werken. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit werk aan de winkel is, aldus Sjef: “Laten we vooral kritisch blijven met elkaar. Elk jaar beginnen we weer opnieuw, dan zijn we even scherp en kritisch op alle dingen die we tegenkomen. Heel professioneel.”

Gerelateerde diensten