Branches

Chemische industrie

Brand

Chemische industrie

Chemische bedrijven kenmerken zich door een relatief hoog risico op brand. Wanneer er brand uitbreekt in een fabriek waar bijvoorbeeld wordt gewerkt met chemische stoffen is het van belang dat de brand snel wordt gecontroleerd, zodat er geen brandoverslag kan plaatsvinden en er dus schade, maar ook slachtoffers worden voorkomen.

HES Botlek Tank Terminal logo
Botlek Tank Terminal

In gesprek met Botlek Tank Terminal over Normec FSS

“De brand in Moerdijk en de gedwongen stillegging van een van onze concurrenten veroorzaakte een schok in de markt. Toen bleek tevens hoe belangrijk het is om de brandveiligheid op orde te hebben.”

Gerelateerde inspecties binnen deze branche