Inspectie ontruimingsalarminstallatie

Voor ontruimingsalarmsystemen is in het verleden geen wettelijk aangestuurde certificering mogelijk geweest. In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften die gericht zijn op de veiligheid van mens en dier waarborgen. Daarom heeft de wetgever besloten dat niet alleen een brandmeldinstallatie moet worden gecertificeerd, maar dat de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties minstens zo belangrijk is en deze sinds 2012 ook moeten worden voorzien van een inspectiecertificaat.

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is het beschermen van mensenlevens door bij brand tijdig te alarmeren, zodat er ontruimd kan worden. Er zijn verschillende soorten ontruimingsalarmsystemen. Denk aan ontruimingsalarminstallaties met een gesproken bericht (type A) of een installatie met akoestische luidsprekers (type B). Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van domotica systemen, waarmee ontruiming via smartphones mogelijk is. Is dat te certificeren? Het antwoord is simpel: ja, dat kan. Hiervoor is echter wel een goed uitgangspuntendocument (UPD) nodig. Lees meer over ontruimingsalarmsystemen met smartphones.

fire alarm

Wanneer een inspectie?

Voor bepaalde objecten is vanuit het Bouwbesluit 2012 een ontruimingsalarminstallatie vereist, welke is voorzien van een inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Om welke objecten het gaat staan overzichtelijk beschreven in een bijlage van het Bouwbesluit. Indien een brandmeldinstallatie is vereist vanuit het Bouwbesluit, dan is de aanwezigheid van een ontruimingsalarmsysteem ook verplicht.

Uiteraard is het ook mogelijk een inspectie te laten uitvoeren op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld om zekerheid over de uitvoering of status van uw ontruimingsalarminstallatie te hebben of als second opinion.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is nodig om aan te tonen dat uw gebouw brandveilig is. Tijdens de inspectie worden de installaties, de bouwkundige voorzieningen en de organisatorische maatregelen beoordeeld. Als deze punten allemaal in orde zijn, dan ontvangt u van ons een inspectiecertificaat. Hiermee toont u onder andere nar de verzekeraar aan dat uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet.

business approve and certificate concept, document permit and certified

Vervolginspectie

Wanneer een initiële inspectie is uitgevoerd, moet daarna periodieke inspectie plaatsvinden. Dit doen we om na te gaan of het beheer goed wordt uitgevoerd en of de installatie nog invulling geeft aan de gestelde doelstelling. De interval van deze inspectie is 1 of 3 jaar, afhankelijk van het object en de hieraan vanuit het bouwbesluit gestelde eisen.

installatie

Vraag nu een offerte aan

Heeft u een ontruimingsalarminstallatie en wilt u deze door Normec FSS laten inspecteren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat toont aan dat de brandbeveiligingsinstallatie geschikt is in de context waarin deze geplaatst is en wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het kan alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling die bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.
Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu