Inspectie bouwkundige brandveiligheid

Regelmatig krijgen wij de vraag van eigenaren, gebruikers en/of beheerders van gebouwen waarom een bouwkundige brandveiligheidsinspectie nog nodig is, als alle brandveiligheidsinstallaties in het gebouw op orde zijn. We begrijpen de vraag. Toch kan de schade bij brand aanzienlijk zijn, omdat de installaties niet optimaal werken vanwege bouwkundige oorzaken.

Zo kan het gebeuren dat een brandwerende muur geen zestig minuten standhoudt, maar slechts zes minuten, omdat er een kabelgoot is doorgetrokken voor de nieuwe airco. Vluchtwegen kunnen weliswaar breed genoeg zijn, maar ook vol spullen staan en zo onneembare hordes worden. Het slot van de nooddeur kan ontgrendelen bij brand, maar omdat de deur nooit wordt geopend kan hij klemmen. U moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt wanneer er brand is.

Evacuation plans, smoke detector and manual call point on white

Wat toetsen wij?

Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie bestaat in de basis uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de zogenaamde plantoetsing. Die voeren we uit bij nieuwbouwprojecten en bij bestaande bouw die een nieuwe functie of bestemming krijgt. Het voordeel van zo’n toetsing vooraf is dat deze u in een later stadium veel geld kan besparen. Een aanpassing van een bouwtekening is doorgaans veel minder kostbaar dan een aanpassing in een reeds gebouwde constructie of geplaatste installatie.

Van beide onderdelen van de inspectie ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin duidelijk vermeld op welke punten het gebouw nog niet aan het Bouwbesluit voldoet.

Tijdens de plantoetsing bekijken we aan de hand van de plannen en tekeningen van het gebouw een aantal zaken, zoals:

  • Is de constructie van het gebouw sterk genoeg?
  • Voldoen de brandcompartimenten aan de gestelde eisen?
  • Zijn er meer of misschien minder brandveilige compartimenten nodig?
  • Zijn er genoeg vluchtroutes en voldoen deze aan de eisen uit het Bouwbesluit?
  • De plantoetsing voeren we uit op ons eigen kantoor.

Waarom Normec FSS?

Normec FSS is type A geaccrediteerd. Dit betekent dat we periodiek gecontroleerd worden door de RvA op onafhankelijkheid en onze interne processen. Ook hebben onze inspecteurs kennis van alle wet- en regelgeving en volgen continue bijscholing. Voor een bouwkundige brandveiligheidsinspectie bestaat nog geen accreditatie, maar omdat al onze systemen en inspecteurs voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, profiteert u daarvan als u bij ons een bouwkundige brandveiligheidsinspectie afneemt.

installatie

Vraag nu een offerte aan

Wij informeren u graag over de bouwkundige brandveiligheidsinspecties voor uw gebouw. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

Wat is een installatiecertificaat?

Een installateur kan een installatiecertificaat afgeven, waarmee wordt aangetoond dat de technische aspecten van de installatie in orde zijn. Het installatiecertificaat kijkt echter alleen of de installatie doet wat hij moet doen, maar niet naar de samenhang met bouwkundige en organisatorische aspecten.

Wat is een onderhoudscertificaat?

Een brandbeveiligingsinstallatie wordt na oplevering goedgekeurd met een installatiecertificaat. Dit certificaat is één jaar geldig en moet met jaarlijks onderhoud door een onderhoudsbedrijf worden verlengd. Is de installatie nog in orde? Dan wordt een onderhoudscertificaat afgegeven.

Wat is een inspectiecertificaat?

Een inspectiecertificaat toont aan dat de brandbeveiligingsinstallatie geschikt is in de context waarin deze geplaatst is en wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het kan alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling die bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Waarom moet ik mijn brandveiligheidssystemen laten inspecteren?

Waar een onderhoudsbedrijf alleen kijkt naar de technische werking van het brandbeveiligingssysteem, kijkt een inspecteur naar het complete plaatje. Werken alle systemen goed samen? Zijn de bouwkundige voorzieningen in orde? En kloppen de organisatorische maatregelen? Dit geeft meer zekerheid over de werking van het brandveiligheidssysteem in de praktijk. Met jaarlijkse inspecties worden de risico’s dus nog meer beperkt. Bij de inspectie wordt gekeken naar de installatie, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. Samen zorgen ze voor een brandveilig gebouw. Is alles in orde? Dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven. Dit is een belangrijk document voor de verzekeraar.

Wat is de werkwijze van een inspecteur?

Een inspecteur inspecteert of de beoogde brandveiligheid gehaald wordt. Dit begint met een beoordeling van het basisontwerp en het detailontwerp, daarna volgt een inspectie op locatie. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe vaak moet ik mijn brandbeveiligingssysteem laten inspecteren?

De frequentie van inspecteren is vastgelegd in regelgeving (het Bouwbesluit) en voorschriften (zoals PGS 15) vanuit de overheid.

Wat gebeurt er als bij een inspectie een afwijking wordt gevonden?

Indien er tijdens een inspectie een afwijking wordt vastgesteld, dan wordt dit genoteerd in het inspectierapport. In dit geval kan er geen inspectiecertificaat worden afgegeven. De opdrachtgever krijgt de tijd om de afwijking de corrigeren. Met een herinspectie wordt vervolgens beoordeeld of alles nu in orde is.

Wat kan ik zelf doen om een inspectie goed te laten verlopen?

Zorg allereerst dat alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, rapport van oplevering of rapport van onderhoud, onderhoudscontract, eventueel vergunning van het bevoegd gezag en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen). Maar ook tijdens de inspectie op locatie moeten de documenten beschikbaar zijn voor de inspecteur.
Normec Fire Safety & Security Normec FSS logo Balkweg 3 5232 BT 's-Hertogenbosch +31 (0) 73 303 9050
man zit aan de tafel met mobiele telefoon

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu